Danh sách sinh viên Khoa Khoa học Chính trị đăng ký tham gia NCKH năm học 2019-2020

Thứ sáu - 25/10/2019 20:35
Danh sách sinh viên Khoa Khoa học Chính trị đăng ký tham gia NCKH năm học 2019-2020
Danh sách sinh viên Khoa Khoa học Chính trị đăng ký tham gia NCKH năm học 2019-2020

DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2019-2020

STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K61 Bùi Thị Hoa 0343051666 16030131@ sv.ussh.edu.vn Chiến tranh Việt Nam - nhìn dưới góc độ quan hệ chính trị quốc tế PGS.TS. Nguyễn Anh Cường SĐT: 0912593419 Email: nguyenanhcuong @ussh.edu.vn
2 K62 Hoàng Văn Lưu Ma Xuân Bộ Nguyễn Thị Thùy Linh 0981859270 0398158019 0332169600 17032133 @sv.ussh.edu.vn 17030142 @sv.ussh.edu.vn 17032130 @sv.ussh.edu.vn Vấn đề Biển Đông trong cục diện chính trị thế giới
4 K62 Trần Việt Tiến 0837251995 17030220 @sv.ussh.edu.vn Kinh tế của Mỹ giai đoạn 2016 - 2019
   
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K63 Hoàng Đình Hải 0394672276 hoanghaix190 @gmail.com

Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết tôn giáo.

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp SĐT: 0936350797 Email: nguyenngocdiepvnu @gmail.com
   
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K62 Lê Hoàn Trần Văn Huy 0823298961 0985305354 Hoandk56 @gmail.com   17030169 @sv.ussh.edu.vn   Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có phải là sự mở đầu cho cuộc chiến tranh lạnh mới ThS. Đặng Anh Dũng S Đ T: 0989347922 Email: anhdungkhct @gmail.com
2 K63 Vũ Tuấn Minh 0826279025 vutuanminh23075 @gmail.com Thực trạng chính sách bất động sản ở miền Bắc Việt Nam.
3 K64 Hà Mạnh Hùng 0386033596 19030347 @sv.ussh.edu.vn   Nguy cơ diễn biến hòa bình ở Việt Nam và cách phòng chống
     
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài

Gv hướng dẫn

1 K62 Đào Thị Hồng Phượng   0778563844   17030198 @sv.ussh.edu.vn   Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ThS. Nguyễn Phú Hải S Đ T: 0969196968 Email: haiphunguyen29 @gmail.com
2 K62 Phạm Minh Khương 0947188471 17030172 @sv.ussh.edu.vn   Vấn đề chuyển giao công nghệ trong chiến tranh thương mại Mĩ Trung
3 K62 Nguyễn Thanh Lam Trần Việt Tiến Đào Thị Vân 0333799976 0837251995 0368488632 17030220 @sv.ussh.edu.vn   17032149 @sv.ussh.edu.vn   "Nước Mỹ trên hết" - Khẩu hiệu chủ nghĩa dân tộc thời Donal Trump
     
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K62 Hà Văn Hưng 0352319499 Hunghy1919 @gmail.com   Chính sách phát triển mô hình du lịch tại Huyện Mộc Châu TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng S Đ T: 0979577727 Email: hangkhct @gmail.com
2 K62 Tạ Thị Ngân 0374248756 nganta615 @gmail.com   Vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội
3 K64 Đỗ Thị Thảo Nguyên Nguyễn Văn An 0367794905 0969983864 19030370 @sv.ussh.edu.vn   19030307 @sv.ussh.edu.vn Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam
     
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K62 Nguyễn Ngọc Tuấn 0389718528 tuancth @gmail.com   Dấu ấn của Donal Trump lên chính sách đối ngoại của Hoa Kì TS. Trần Bách Hiếu S Đ T: 0902240021 Email: bachhieu168 @gmail.com
2 K63 Trần Đình Vũ 0868072110 vuvusong03 @gmail.com Cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.
 
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K62 Vũ Mạnh Đức Đào Quang Trung Nguyễn Hữu Đức 0966693095 0762105798 0328539007 17030152 @sv.ussh.edu.vn Daotrung12a2 @gmail.com Marketingducnguyen @gmail.com     Chính sách đối ngoại của Việt Nam đối với Campuchia trong giai đoạn 2006 - 2016 TS. Trần Thị Quang Hoa S Đ T: 0968898401 Email: hoa.khct @gmail.com  
2 K62 Từ Thị Thúy 0981465099 Chubbymin9990 @gmail.com     Tăng cường kiểm soát trong hoạt động khai thác khoáng sản ở Yên Bái
3 K63 Nguyễn Văn Nhu 0385083828 nhu805828 @gmail.com Quan hệ Việt - Pháp sau chiến tranh.
4 K64 Lê Đình Ngọc Sơn Nguyễn Hoàng Anh Đinh Cao Thiên 0869667017   0981851052   0399253339 19030381 @sv.ussh.edu.vn   19030309 @sv.ussh.edu.vn   19030387 @sv.ussh.edu.vn Lịch sử chính trị thời Tiền Lê
 
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài

Gv hướng dẫn

1 K62 Nguyễn Văn Nguyên Lương Tuấn Cường 0326029922 0975876169 nguyenvnhb @gmail.com   luongtuancuong243 @gmail.com   Ảnh hưởng của chính quyền Donald Trump đối với quan hệ Mỹ - Trung TS. Nguyễn Thu Hồng S Đ T: 0919001127 Email: hongnt79vnu @gmail.com
2 K63 Lò Thị Dung 0334922298 lod3455 @gmail.com Kinh tế Trung Quốc sau 30 năm cải cách mở cửa từ năm 1978 đến 2007.
3 K63 Hoàng Thị Thanh 0394090147 Hoangthithanhlb12 @gmail.com Kinh tế Trung Quốc sau 30 năm cải cách mở cửa từ năm 1978 đến 2007.
   
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K61 Nguyễn Hương Quỳnh 0968894870 nguyenhuongquynhct @gmail.com Giải pháp thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến ở Việt Nam hiện nay PGS.TS. Nguyễn Linh Khiếu S Đ T: 0913525239 Email: khieulinh @gmail.com
2 K63 Ngọ Quang Bình 0936382852 viet123hn @gmai.com Sự phát triển nhận thức lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam về phòng, chống tham nhũng từ năm 2011 tới nay.
   
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K61 Phạm Thị Thanh Thủy 0963293181 thuymanh107 @gmail.com Đổi mới hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả tại huyện Chương Mỹ từ năm 2011 đến nay ThS Phùng Chí Kiên S Đ T: 0387323962 Email: phungchikien92 @gmail.com
2 K62 Nguyễn Văn Duy Trang A Hồ Nguyễn Cảnh Thăng Nguyễn Trung Hiếu 0971579731   0868656382   0358935541   0815346568 nguyenduy18111999 @gmail.com hoptalht @gmail.com canhthang192 @gmail.com nguyenhieu14qn @gmail.com         Anh rời khỏi EU lợi hay hại
3 K62 Trần Hoàng Quân Đỗ Thu Huyền 0858389993 0917360299 hoangquancthk62 @gmail.com 17030170 @sv.ussh.edu.vn   Nội chiến Syria
4 K64 Nguyễn Tùng Nam 0912419442 19030365 @sv.ussh.edu.vn   Nghiên cứu về luật thanh niên
 
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K64 Ngô Trí Danh 0358127086 19030321 @sv.ussh.edu.vn   Phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực công – tư. Hạn chế trong phòng chống tham nhũng ở Việt Nam TS. Nguyễn Thị Châu Loan S Đ T: 0812656579 Email: ntchauloan @gmail.com  
2 K64 Nguyễn Hồng Chi 0834603495 19030316 @sv.ussh.edu.vn   Sức mạnh mềm của Việt Nam: truyền thống và hiện đại
3 K64 Nguyễn Minh Hiếu 0588399008 19030342 @sv.ussh.edu.vn   Cách phòng chống tham nhũng ở các quốc gia và giải pháp áp dụng thực tiễn ở Việt Nam
4 K64 Phạm Văn Bảo 0377852260 19030313 @sv.ussh.edu.vn   1. Công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương 2. Tìm hiểu và phân tích tính chính trị trong bài hát “Quốc ca” của tác giả Văn Cao
   
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K62 Đàm Văn Cần 0356618985 damcants99 @gmail.com     Đổi mới về công tác cán bộ trong hệ thống chính trị Việt Nam PGS.TS. Đinh Xuân Lý S Đ T: 0912005814 Email: dinhxuanly2012 @gmail.com
2 K63 Thào A Thành 0395324553 thaothanh667 @gmail.com Hoạt động của Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam ở xã Sam Kha trong năm 2018 đến 2020.
   
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K62 Cao Tiến Toản 0344537374 toandzvllll @gmail.com   Vai trò và ảnh hưởng của tôn giáo đối với chính trị   TS. Nguyễn Duy Quỳnh S Đ T: 0985695679 Email: quynhnd69 @gmail.com  
2 K62 Sùng Thị Pà 0855200251 17030195 @sv.ussh.edu.vn   Chính trị, xã hội Việt Nam dưới sự tác động của Ki tô giáo  
3 K63 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0364553014 anhnanh10geo @gmail.com  
4 K63 Trần Thị Nga      
   
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K61 Nguyễn Tấn Toàn 0964483306 toannguyen5197 @gmail.com Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp PGS.TS. Phạm Quốc Thành S Đ T: 0912010021 Email: thanh.pham131 @gmail.com
2 K61 Phạm Thị Hồng Ngọc 0382599322 Phamngochd198 @gmail.com Công tác cán bộ nhiệm kỳ Đại hội XII – nhìn từ thành công và những hạn chế để hướng tới công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng.
3 K62 Hoàng Văn Lưu Ma Xuân Bộ 0981859270   0398158019 17032133 @sv.ussh.edu.vn   17030142 @sv.ussh.edu.vn   Vai trò của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (trường hợp huyện Thanh Trì – Hà Nội)
4 K64 Lê Trọng Yến Phạm Văn Trường 0397502090 0964355367 19030408 @sv.ussh.edu.vn   19030394 @sv.ussh.edu.vn Cách chọn người tài của chủ tịch Hồ Chí Minh
 
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K62 Phan Thành Tuấn 0904918708 phantuan250899 @gmail.com   Sự tham gia của người dân trong các ct phát triển nông thôn mới tại huyện Mường Ảng ThS. Nguyễn Văn Thắng S Đ T: 0979907586 Email: moonlightvn90 @gmail.com  
2 K62 Nguyễn Thị Thùy Linh 0332169600 17032130 @sv.ussh.edu.vn   Vai trò của báo chí đối với bảo vệ môi trường hiện nay
3 K62 Sùng Thị Ngọc 0327866480 ngocsung143 @gmail.com     Chính sách phát triển du lịch CVĐC Toàn cầu Cao nguyên đá ĐV - HG Thực trạng và Giải pháp
4 K62 Đinh Thị Hường   0373891909   Huongdinh99ussh @gmail.com   Đề tài: Xu thế hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc
5 K62 Lò Văn Nguyên Nguyễn Bá Thành 0327701348   0976574827 17030191 @sv.ussh.edu.vn   Ngbathanh1818 @gmail.com       Giải pháp từ chính sách của nhà nước đến việc giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Kháng tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
   
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K62 Trần Hoàng Quân Đỗ Thu Huyền Lưu Trọng Hải Phạm Thị Thư 0858389993 hoangquancthk62 @gmail.com 17030170 @sv.ussh.edu.vn 17030159 @sv.ussh.edu.vn thumit0710 @gmail.com Chính trị Hàn Quốc dưới thời Park Chung hee – năng lượng cho sự phát triển thần kì TS. Lưu Minh Văn S Đ T: 0983115658 Email: nvminhvan @yahoo.com
2 K62 Dương Hoàng Linh Nguyễn Thị Linh Ngân Đào Thị Thu Hoàng Nhật Lệ 0987165412 Dhlinh18111999 @gmail.com Linhngan23121999 @gmail.com Daothu9899 @gmail.com Lananhnn25 @gmail.com ASEAN trong chính sách đối ngoại của Nga hiện nay
3 K63 Nguyễn Đức Trung   ductrungcva @gmail.com Quyền lực trong quan hệ Quốc tế.
4 K64 Phạm Minh Tiến 0967658620 19030388 @sv.ussh.edu.vn Nghiên cứu sách “Quyền lực chính trị” của tác giả Lê Minh Quân và Lưu Minh Văn.
   
STT Lớp Họ và tên Số điện thoại sinh viên thực hiện Email sinh viên thực hiện Hướng đề tài Gv hướng dẫn
1 K61 Lê Thị Mai Phương 0962621798 Lephuong17nt @gmail.com Chiến lược phát triển quốc gia của Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 -1946 ThS. Nguyễn Thanh Tùng S Đ T: 0979353300 Email: thanhtungf308 @gmail.com
2 K61 Nguyễn Thúy Vân 0374899726 Nguyenthuyvancva98 @gmail.com Nghệ thuật sử dụng quyền lực của Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 - 1946
3 K63 Trần Đức Lân 0373348125 tranlamhp123456 @gmail.com  
4 K63 Mông Thị Thanh Hoa 0364610748 hoacuongxo @gmail.com  
5 K63 Cứ A Sang 0373291310    
6 K63 Phan Thị Thanh Uyên 0327048923 phanthanhuyen10van @gmail.com  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây