Danh mục đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022

 •   09/08/2022 22:50:00
 •   Đã xem: 437
 •   Phản hồi: 0

Bài viết "Dân với dân chủ và nhà nước dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh" của nhóm tác giả PGS.TS. Nguyễn Anh Cường và cộng sự.

 •   17/04/2022 22:21:00
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Khoa Khoa học Chính trị trân trọng giới thiệu bài viết "Dân với dân chủ và nhà nước dân chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh" của nhóm tác giả PGS.TS. Nguyễn Anh Cường và cộng sự

Bài viết "Ứng phó với biến đổi khí hậu - Quan điểm của thế giới và Việt Nam" của PGS.TS. Đinh Xuân Lý

 •   17/04/2022 22:14:00
 •   Đã xem: 1761
 •   Phản hồi: 0
Khoa Khoa học chính trị trân trọng giới thiệu bài viết "Ứng phó với biến đổi khí hậu - Quan điểm của thế giới và Việt Nam" của PGS.TS. Đinh Xuân Lý, in trên Tạp chí Lý luận Chính trị, số 529 (3-2022)​​​​​​​.

Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2021-2022

 •   11/03/2022 14:06:00
 •   Đã xem: 346
 •   Phản hồi: 0

Bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ chính trị" của PGS.TS. Nguyễn Anh Cường

 •   23/12/2021 04:58:00
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Khoa Khoa học chính trị trân trọng giới thiệu bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ" của PGS.TS. Nguyễn Anh Cường

Bài viết "Hiểu về Chủ nghĩa dân túy phương Tây" của PGS.TS. Nguyễn Anh Cường

 •   23/12/2021 04:55:00
 •   Đã xem: 1279
 •   Phản hồi: 0
Khoa Khoa học chính trị trân trọng giới thiệu bài viết "Hiểu về Chủ nghĩa dân túy phương Tây" của PGS.TS. Nguyễn Anh Cường in trên Tạp chí nghiên cứu Châu Âu, số 2(245)/2021, ISSN: 0868-3581, tr. 4-16.

Bài viết "Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền ngoại giao văn hóa Việt Nam năm 1945-1946" của Nguyễn Thanh Tùng

 •   23/12/2021 04:48:00
 •   Đã xem: 342
 •   Phản hồi: 0
Khoa Khoa học chính trị trân trọng giới thiệu bài viết "Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền ngoại giao văn hóa Việt Nam năm 1945-1946" của Nguyễn Thanh Tùng in trong “Tạp chí Đối ngoại – Ban Đối ngoại Trung ương” ISSN 1859-2899, số 4/2018 (102)

Bài viết: "Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong đối ngoại của Đảng - từ đường lối tới hiện thực" của PGS.TS Nguyễn Anh Cường và PGS.TS Phạm Quốc Thành

 •   23/12/2021 04:41:00
 •   Đã xem: 6025
 •   Phản hồi: 0
Khoa Khoa học Chính trị trân trọng giới thiệu bài viết Bài viết: "Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong đối ngoại của Đảng - từ đường lối tới hiện thực" của PGS.TS Nguyễn Anh Cường và PGS.TS Phạm Quốc Thành, được đăng trên Tạp chí Lịch sử Đảng, ISSN 0936 – 8477, số (356), tháng 7 -2020.

Bài viết "Đại dịch Covid-19: Những thách thức chính trị đối với thế giới" của PGS.TS. Đinh Xuân Lý

 •   22/11/2021 08:29:00
 •   Đã xem: 739
 •   Phản hồi: 0
Khoa Khoa học Chính trị trân trọng giới thiệu bài viết "Đại dịch Covid-19: Những thách thức chính trị đối với thế giới" của PGS. TS. Đinh Xuân Lý, được đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị, tháng 9 -2021.

Danh mục NCKH sinh viên năm học 2020-2021

 •   09/08/2021 22:49:00
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0

Lý lịch khoa học của cán bộ Khoa Khoa học Chính trị

 •   26/05/2021 16:20:00
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây