DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ - TỦ 7 - 9

Thứ hai - 20/05/2019 08:49
DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ - TỦ 7 - 9
DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ - TỦ 7 - 9
 
STT SỐ ĐKCB TÊN SÁCH TÁC GIẢ - CB NXB
1. CTQT - 01 Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực Asean 2012
2. CTQT - 02 Các loại hình thể chế chính trị đương đại Lưu Văn Sùng 2016
3. CTQT - 03 Mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị 1 số nước trên TG Tô Huy Rứa 2008
4. CTQT - 04 Mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị 1 số nước trên TG Tô Huy Rứa 2008
5. CTQT - 05 Tự do hóa thương mại dịch vụ trong WTO luật và thông lệ Vũ Như Thăng 2017
6. CTQT - 06 Kỷ nguyên hỗn loạn – Những cuộc khám phá trong TG mới 2008
7. CTQT - 07 Tại sao các quốc gia thất bại Daron Acemoglu 2012
8. CTQT - 08 Tăng trưởng KT và phúc lợi XH ở Nhật từ sau chiến tranh TG II đến nay Trần Thị Nhung 2002
9. CTQT - 09 Tuyển tập hiến pháp của một số quốc gia 2012
10. CTQT - 10 Tuyển tập hiến pháp của một số quốc gia 2012
11. CTQT - 11 Chính trị luận Aristotle 2013
12. CTQT - 12 Dân chủ ở cơ sở qua kinh nghiệm của thụy điển và TQ Vũ Văn Hiền 2004
13. CTQT - 13 Từ diễn đàn siatơn toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới 2000
14. CTQT - 14 Đợt sóng thứ 3 Alvin Toffler 2004
15. CTQT - 15 Lược sử nước Mỹ thời kỳ tái thiết (1863 - 1877) Eric Foner 2008
16. CTQT - 16 Những đỉnh cao chỉ huy cuộc chiến vì nền KTTG Daniel Yergin 2006
17. CTQT - 17 Chiến tranh tiền tệ Song Hong Binh 2011
18. CTQT - 18 Nhân học chính trị Georgé Balandier 2016
19. CTQT - 19 Phải, trái, đúng, sai Michael Sandel 2011
20. CTQT - 20 Bàn về chính quyền MarcusTulliusCicer 2017
21. CTQT - 21 Lên gác rút thang Ha Joon Chang 2016
22. CTQT - 22 Chủ nghĩa tự do truyền thống Ludwig Vonmises 2009
23. CTQT - 23 Đường lưỡi bò – một yêu sách phi lý 2012
24. CTQT - 24 Tự do là gì Anissa Castel 2009
25. CTQT - 25 Những kẻ độc tài tàn bạo nhất lịch sử Shelley Klein 2010
26. CTQT - 26 Bàn về dân chủ Robeet A Dahl 2015
27. CTQT - 27 Thái lan giải mã nền chính trị và can thiệp quân đội Ng . Đình Thuận 2011
28. CTQT - 28 Những vấn đề toàn cầu trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI Ng . Trọng Chuẩn 2006
29. CTQT - 29 Chính thể đại diện John Stuart Mill 2007
30. CTQT - 30 Tạo dựng một nền văn minh mới
31. CTQT - 31 V- Putin sự lựa chọn của nước Nga Hồng Thanh Quang 2001
32. CTQT - 32 Lược sử liên bang Nga (1917 - 1991)
33. CTQT - 33 Chủ nghĩa tư bản hiện đại những điều chỉnh mới
34. CTQT - 34 Quan hệ giữa 3 trung tâm tư bản Mỹ- Tây âu – Nhật sau chiến tranh lạnh Phạm Thành Dung 2004
35. CTQT - 35 Quan hệ giữa 3 trung tâm tư bản Mỹ- Tây âu – Nhật sau chiến tranh lạnh Phạm Thành Dung 2004
36. CTQT - 36 Lược sử Đong Nam Á Phan Ngọc Liên 2002
37. CTQT - 37 Sự va chạm của các nền văn minh
38. CTQT - 38 Mặt trái của những con rồng
39. CTQT - 39 Quan điểm Mácxit về một số lý thuyết QHQT của các nước phương tây..
40. CTQT - 40 Hồ sơ quyền lực của Mao Trạch Đông
41. CTQT - 41 Sự đảo lộn của thế giới – địa chính trị thế kỷ XXI
42. CTQT - 42 Đại cương về chính trị học quốc tế Ngô Phương Nghị 2015
43. CTQT - 43 Đại cương về chính trị học quốc tế Ngô Phương Nghị 2015
44. CTQT - 44 Tộc người và xung đột tộc người trên thế giới hiện nay
45. CTQT - 45 Ác mộng đại khủng hoảng 1929
46. CTQT - 46 Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào Nguyễn Cảnh Bình 2006
47. CTQT - 47 Xung đột văn hóa và đấu tranh văn hóa Nguyễn Chí Tình 2012
48. CTQT - 48 Hồ Cẩm Đào người lãnh đạo xuyên thế kỷ của Trung Quốc Hà Trung Thạch 2002
49. CTQT - 49 Chu Dung Cơ không phải huyền thoại 1999
50. CTQT - 50 Chính sách đối ngoại của một số nước trên thế giới Phạm Minh Sơn 2008
51. CTQT - 51 Thế giới trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI Nguyễn Duy Quý 2002
52. CTQT - 52 Chất lượng tăng trưởng nhìn từ Đông Á Trần Văn Tùng 2003
53. CTQT - 53 Ngân hàng thế giới 2009
54. CTQT - 54 Bàn về tự do 2005
55. CTQT - 55 Bàn về tự do 2005
56. CTQT - 56 Quân vương – Thuật trị nước 2010
57. CTQT - 57 Đường về nô lệ 2008
58. CTQT - 58 Đạo quân Trung Quốc thầm lặng 2015
59. CTQT - 59 Phong trào ngũ tú – 85 năm nhìn lại 2004
60. CTQT - 60 Nhận diện quyền lực – một chomsky không thể nào thiếu 2012
61. CTQT - 61 Đông Á con đường dẫn đến phục hồi
62. CTQT - 62 Cẩm nang kinh tế chính trị quốc tế
63. CTQT - 63 Lý thuyết quan hệ quốc tế
64. CTQT - 64 Hồ sơ quyền lực Gorbacher Martin Mccauley 2009
65. CTQT - 65 Hồ sơ quyền lực Gorbacher Martin Mccauley 2009
66. CTQT - 66 Chủ nghĩa cá nhân và trật tự kinh tế
67. CTQT - 67 Lịch sử dân tộc Mỹ
68. CTQT - 68 Luật pháp và tôn giáo tiếp cận so sánh quốc gia, quốc tế
 
STT SỐ ĐKCB TÊN SÁCH TÁC GIẢ - CB NXB
1. HCM - 01 Tư tưởng HCM về đạo đức Đinh Xuân Dũng 2006
2. HCM - 02 Sự hình thành cơ bản tư tưởng HCM Trần Văn Giầu 1997
3. HCM - 03 Nơi ở và làm việc của Chủ tịch HCM tại phủ chủ tịch 2006
4. HCM - 04 Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931 Nguyễn Văn Khoan 2008
5. HCM - 05 Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931 Nguyễn Văn Khoan 2008
6. HCM - 06 Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931 Nguyễn Văn Khoan 2008
7. HCM - 07 Vừa đi đường vừa kể chuyện T. Lan 2000
8. HCM - 08 HCM những vấn đề tâm lý học Đỗ Long 1998
9. HCM - 09 Quê hương trong lòng Bác 1995
10. HCM - 10 Bác Hồ thời niên thiếu 2000
11. HCM - 11 Tư tưởng HCM về văn hóa 2003
12. HCM - 12 Góp phần tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM Mạch Quang Thắng 2017
13. HCM - 13 HCM đồng hành cùng dân tộc Mạch Quang Thắng 2017
14. HCM - 14 Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh 1999
15. HCM - 15 HCM sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của thế giới 1990
16. HCM - 16 Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ 2007
17. HCM - 17 HCM ánh sáng độc lập tự do 1985
18. HCM - 18 HCM về xây dựng con người mới 1995
19. HCM - 19 Unesco với sự kiện tôn vinh chủ tịch HCM Mạch Quang Thắng 2013
20. HCM - 20 Sức mạnh dân tộc của CMVN dưới ánh sáng tư tưởng HCM Lê Mậu Hãn 2001
21. HCM - 21 Sức mạnh dân tộc của CMVN dưới ánh sáng tư tưởng HCM Lê Mậu Hãn 2001
22. HCM - 22 Những tên gọi, bí danh, bút danh của chủ tịch HCM 2003
23. HCM - 23 Những tên gọi, bí danh, bút danh của chủ tịch HCM 2003
24. HCM - 24 Những tên gọi, bí danh, bút danh của chủ tịch HCM 2003
25. HCM - 25 Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM Ng Thủy Trường 2011
26. HCM - 26 Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM Ng Thủy Trường 2011
27. HCM - 27 Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ Nguyệt Tú 2008
28. HCM - 28 Về CN Mac – Lênin – CNXH & con đường đi lên CNXH ở VN Hồ Chí MInh 2004
29. HCM - 29 Về CN Mac – Lênin – CNXH & con đường đi lên CNXH ở VN Hồ Chí MInh 2004
30. HCM - 30 HCM với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) Ng Minh Đức 2004
31. HCM - 31 5 tác phẩm tiêu biểu của HCM – 5 bảo vật quốc gia Hoàng Chí Bảo 2016
32. HCM - 32 Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn Nguyễn Văn Khoan 2010
33. HCM - 33 Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn Nguyễn Văn Khoan 2010
34. HCM - 34 Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn Nguyễn Văn Khoan 2010
35. HCM - 35 Biện chứng của tư tưởng HCM về CNXH ở VN Lại Quốc Khánh 2009
36. HCM - 36 Biện chứng của tư tưởng HCM về CNXH ở VN Lại Quốc Khánh 2009
37. HCM - 37 Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh Hoàng Chí Bảo 2009
38. HCM - 38 Con đường theo Bác – hồi ký Hoàng Quốc Việt 2003
39. HCM - 39 Từ C. Mác đến Hồ Chí Minh một dòng chảy văn hóa Trần Đình Huỳnh 2003
40. HCM - 40 Từ C. Mác đến Hồ Chí Minh một dòng chảy văn hóa Trần Đình Huỳnh 2003
41. HCM - 41 Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ Đức Vương 1995
42. HCM - 42 HCM với phật giáo Việt Nam(1945 - 1969) Phùng Hữu Phú 1997
43. HCM - 43 Chiếc áo Bác Hồ Ngọc Châu 2000
44. HCM - 44 Toàn văn di chúc của chủ tịch HCM 2000
45. HCM - 45 Toàn văn di chúc của chủ tịch HCM 2000
46. HCM - 46 Bác Hồ với sự nghiệp trồng người Phan Hiền 1999
47. HCM - 47 Sự sa sút đạo đức CM trong 1 bộ phận cán bộ, ĐV từ sau đổi mới Nguyễn Dân 2015
48. HCM - 48 Dân chủ Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khoan 2015
49. HCM - 49 Tự do theo HCM là như thế nào Nguyễn Văn Khoan 2015
50. HCM - 50 Quan điểm HCM về nhà báo chân chính Nguyễn Văn Khoan 2015
51. HCM - 51 Chủ nghĩa xã hội HCM Nguyễn Văn Khoan 2015
52. HCM - 52 Một số ý kiến Võ Nguyên Giáp 2016
53. HCM - 53 Tư tưởng đạo đức HCM – Truyền thống dân tộc và nhân loại Vũ Khiêu 1993
54. HCM - 54 Hồ Chủ Tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ 1976
55. HCM - 55 Chuyện Bác Hồ trồng người 1999
56. HCM - 56 Về công tác tôn giáo Hồ Chí Minh 2003
57. HCM - 57 Về công tác tôn giáo Hồ Chí Minh 2003
58. HCM - 58 Về công tác tôn giáo Hồ Chí Minh 2003
59. HCM - 59 Về công tác tôn giáo Hồ Chí Minh 2003
60. HCM - 60 Bao dung Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khoan 1999
61. HCM - 61 Về công tác dân tộc Hồ Chí Minh 2003
62. HCM - 62 Về công tác dân tộc Hồ Chí Minh 2003
63. HCM - 63 Về công tác dân tộc Hồ Chí Minh 2003
64. HCM - 64 Về công tác dân tộc Hồ Chí Minh 2003
65. HCM - 65 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2008
66. HCM - 66
67. HCM - 67 Góp phần tìm hiểu tư tưởng HCM Nguyễn Thế Thắng 2000
68. HCM - 68 Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên Trần Minh Siêu 1998
69. HCM - 69 Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ Thy Ngọc 2000
70. HCM - 70 Bác Hồ cây đại thọ Đoàn Minh Tuấn 2000
71. HCM - 71 Bác Hồ như chúng tôi đã biết Trần Đương 2000
72. HCM - 72 Thơ ca chiến khu của chủ tịch HCM Vũ Châu Quán 2000
73. HCM - 73 Tư tưởng HCM mãi mãi soi đường chúng ta đi 2000
74. HCM - 74 Chủ tịch HCM ở Pháp năm 1946 2001
75. HCM - 75 Nhật ký trong tù và những lời bình 1998
76. HCM - 76 Nguyễn Ái Quốc ở Quảng châu (1924 - 1927)
77. HCM - 77
78. HCM - 78 Tư tưởng HCM về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 2002
79. HCM - 79 Tư tưởng HCM về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 2002
80. HCM - 80 Tư tưởng HCM về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 2002
81. HCM - 81 Tư tưởng HCM về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng 2002
82. HCM - 82 Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng HCM về CNXH ở VN Mạch Quang Thắng 2010
83. HCM - 83 Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng HCM về CNXH ở VN Mạch Quang Thắng 2010
84. HCM - 84 Tài liệu nghiên cứu tư tưởng HCM 2000
85. HCM - 85 Bác Hồ với các tướng lĩnh Kim Dung 2000
86. HCM - 86 Mãi mãi đi theo con đường của Bác Hồ 1999
87. HCM - 87 Hồ Chí Minh văn hóa và đổi mới Đinh Xuân Lâm 2001
88. HCM - 88 Tìm hiểu tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN Vũ Viết Mỹ 2002
89. HCM - 89 Tìm hiểu tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN Vũ Viết Mỹ 2002
90. HCM - 90 Tìm hiểu tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN Vũ Viết Mỹ 2002
91. HCM - 91 Tìm hiểu tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN Vũ Viết Mỹ 2002
92. HCM - 92 Tìm hiểu tư tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN Vũ Viết Mỹ 2002
93. HCM - 93 Tấm gương Bác – ngọc quý của mọi nhà Nguyễn Văn Khoan 2009
94. HCM - 94 HCM anh hùng giải phóng dân tộc – danh nhân văn hóa 1990
95. HCM - 95 Những bài giảng về môn học tư tưởng HCM Nguyễn Khánh Bật 2001
96. HCM - 96 Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập ĐCSVN Phạm Quốc Thành 2014
97. HCM - 97 Chân dung một con người Nguyễn Văn Khoan 2013
98. HCM - 98 Tư tưởng HCM về đạo đức Đinh Xuân Dũng 2008
99. HCM - 99 HCM nhà cách mạng sáng tạo Mạch Quang Thắng 2009
100. HCM - 100 HCM nhà cách mạng sáng tạo Mạch Quang Thắng 2009
101. HCM - 101 Sự nghiệp báo chí và văn học của HCM Hà Minh Đức 2000
102. HCM - 102
103. HCM - 103
104. HCM - 104 Nhớ lời bác dạy Nguyễn Văn Khoan 2001
105. HCM - 105 Nhớ lời bác dạy Nguyễn Văn Khoan 2009
106. HCM - 106 Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông (1931 - 1933) 2004
107. HCM - 107 Vụ án Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông (1931 - 1933) 2004
108. HCM - 108 Hồ Chí Minh một chân dung 2003
109. HCM - 109 Hồ Chí Minh với Trung Quốc 2004
110. HCM - 110 HCM kiến trúc sư lỗi lạc của nến hành chính nhà nước VN Trần Đình Huynh 2005
111. HCM - 111 Về danh nhân văn hóa HCM Đinh Xuân Lâm 1996
112. HCM - 112 Vang mãi lời bác dặn Nguyễn Văn Khoan 2011
113. HCM - 113 Vang mãi lời bác dặn Nguyễn Văn Khoan 2011
114. HCM - 114 Mối quan hệ biện chứng giữa độc lập, dân tộc và CNXH trong …… Nguyễn Bá Linh 2009
115. HCM - 115 Mối quan hệ biện chứng giữa độc lập, dân tộc và CNXH trong …… Nguyễn Bá Linh 2009
116. HCM - 116 Nguyễn Ái Quốc – HCM chân dung người bonsevich vàng Alain Ruscio 2011
117. HCM - 117 Nguyễn Ái Quốc – HCM chân dung người bonsevich vàng Alain Ruscio 2011
118. HCM - 118 Nguyễn Ái Quốc – HCM chân dung người bonsevich vàng Alain Ruscio 2011
119. HCM - 119 Nguyễn Ái Quốc – HCM chân dung người bonsevich vàng Alain Ruscio 2011
120. HCM - 120 HCM và con người VN trên con đường dân giầu nước mạnh Phạm Văn Đồng 1993
121. HCM - 121 Chủ tịch HCM nhà thơ lớn của dân tộc VN 2004
122. HCM - 122 Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và tư tưởng HCM 2000
123. HCM - 123 HCM giải phóng dân tộc và đổi mới Furutamotoo 1997
124. HCM - 124 Thực hành tiết kiệm và chống bệnh tham ô lãng phí,chống bệnh quanliêu 2004
125. HCM - 125 Nguyễn Ái Quốc – HCM yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết Nguyễn Văn Khoan 2015
126. HCM - 126 Nguyễn Ái Quốc – HCM yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết Nguyễn Văn Khoan 2015
127. HCM - 127 Nguyễn Ái Quốc – HCM yêu nước vẫn là việc phải để lên trên hết Nguyễn Văn Khoan 2015
128. HCM - 128 Danh ngôn Hồ Chí Minh 2000
129. HCM - 129 Tư tưởng triết học HCM Lê Hữu Nghĩa 2000
130. HCM - 130 Tư tưởng quân sự  HCM 2003
131. HCM - 131 Tư tưởng quân sự  HCM 2003
132. HCM - 132
133. HCM - 133 Giá trị tư tưởng HCM trong thời đại ngày nay 1993
134. HCM - 134 Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng HCM trong giai đoạn hiện nay Lại Quốc Khánh 2005
135. HCM - 135 Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng HCM trong giai đoạn hiện nay Lại Quốc Khánh 2005
136. HCM - 136 Tư tưởng HCM không có gì quý hơn độc lập tự do Nguyễn Bá linh 2007
137. HCM - 137 Đồng chí Hồ Chí Minh Ecôbêbep 2000
138. HCM - 138 Đồng chí Hồ Chí Minh Ecôbêbep 2000
139. HCM - 139 Đi tới một mùa xuân – tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khoan 2007
140. HCM - 140 Đi tới một mùa xuân – tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Khoan 2007
141. HCM - 141 Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp năm 1946 Nguyễn Văn Khoan 2005
142. HCM - 142 Câu chuyện về chiếc vòng bạc của Bác Hồ Nguyễn Văn Khoan 2007
143. HCM - 143 Những người trong hoàng tộc nhà Nguyễn đi theo cụ Hồ 2010
144. HCM - 144 Chủ tịch HCM và văn hóa VN 2000
145. HCM - 145 Tư tưởng HCM về rèn luyện cho cán bộ Đảng viên Phạm Quốc Thành 2004
146. HCM - 146 Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Hồ Chí Minh 2003
147. HCM - 147 Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Hồ Chí Minh 2003
148. HCM - 148 Bác Hồ với giai cấp công nhân và công đoàn VN(lịch sử và hiện tại) 1990
149. HCM - 149 Tìm hiểu phương pháp HCM Hoàng Chí Bảo 2002
150. HCM - 150 HCM với phong trào thi đua yêu nước
151. HCM - 151 Về xây dựng đời sống Hồ Chí Minh 1999
152. HCM - 152
153. HCM - 153 Hoạt động đối ngoại của chủ tịch HCM Đặng Văn Thái 2004
154. HCM - 154 Tìm hiểu nền tảng văn hóa dân tộc của chủ tịch HCM Lê Văn Hóa 2003
155. HCM - 155 Về chính sách xã hội Hồ Chí Minh 1995
156. HCM - 156 Văn thơ Hồ Chí Minh Hà Minh Đức 2000
157. HCM - 157 Để hiểu thêm về Bác Hồ Nguyễn Văn Khoan 2011
158. HCM - 158 Chủ tịch HCM với sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước 2000
159. HCM - 159 Chủ tịch Hồ Chí Minh với y tế Đỗ Nguyên Phương 1999
160. HCM - 160 Danh nhân HCM cuộc đời và những sự kiện Trần Đình Huỳnh
161. HCM - 161 Chủ tịch HCM người chiến sĩ kiên cường của phong trào 1990
162. HCM - 162 HCM một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp Phạm Văn Đồng 1990
163. HCM - 163 Nơi ở và làm việc của chủ tịch HCM Trần Việt Hoàn 2009
164. HCM - 164 Hồ Chí Minh với Châu Phi Lê Cung 2001
165. HCM - 165 Khắc sâu lời Bác dạy Nguyễn Văn Khoan 2015
166. HCM - 166 Tư tưởng HCM về văn học và mỹ học Cù Huy Chử 1995
167. HCM - 167 Tư tưởng HCM về xây dựng văn hóa VN 1998
168. HCM - 168 Chủ tịch HCM với công tác giao thông vận tải Nguyễn Văn Khoan 1997
169. HCM - 169 Hồ Chí Minh chân dung đời thường 1996
170. HCM - 170 Mối quan hệ giữa Đảng và dân trong tư tưởng HCM Đàm Văn Thọ 1997
171. HCM - 171 Tư tưởng HCM về giải phóng dân tộc Nguyễn Bá Linh 2004
172. HCM - 172 Tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh Tạ Ngọc Tấn 2000
173. HCM - 173 Tìm hiểu tư tưởng HCM Phạm Ngọc Anh 2004
174. HCM - 174 HCM về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 1997
175. HCM - 175
176. HCM - 176 Nguyễn Ái Quốc với công tác giao thông liên lạc truyền bá Nguyễn Văn Khoan 2005
177. HCM - 177 Di chúc của chủ tịch Hồ chí Minh 1989
178. HCM - 178 Thư riêng của Bác Hồ Trần Quân Ngọc 2006
179. HCM - 179 Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923) Ng Phan Quang 2005
180. HCM - 180 Những mốc son trong hành trình của danh nhân HCM 2000
181. HCM - 181 Đi tới mùa xuân tư tưởng HCM Nguyễn Văn Khoan 2008
182. HCM - 182 Mùa xuân cụ Hồ Nguyễn Văn Khoan 1993
183. HCM - 183 Nhân cách Hồ Chí Minh Mạch Quang Thắng 2010
184. HCM - 184 HCM con người của sự sống Mạch Quang Thắng 2010
185. HCM - 185 Tư tưởng HCM rọi sáng con đường độc lập, tự do của dân tộc VN Lê Mậu Hãn 2000
186. HCM - 186 Chuyện kể về những tết của Bác Hồ 2000
187. HCM - 187 Tư tương HCM về xây dựng và phát triển VH mới ở VN Đỗ Huy 2000
188. HCM - 188 Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh Phùng Hữu Phú 1995
189. HCM - 189 Những người được Bác Hồ đặt tên Trần Đương 2000
190. HCM - 190 Tư tưởng HCM về xây dựng nhà nước kiểu mới ở VN Nguyễn Anh Tuấn 2003
191. HCM - 191 Nghiên cứu giáo dục tư tưởng HCM trong thời kỳ đổi mới Nguyễn Văn Sáu 2005
192. HCM - 192 HCM với quan hệ ngoại giao Việt – Pháp (1945 - 1946) Lê Kim Hải 2005
193. HCM - 193 Chủ tịch HCM cuộc đời và sự nghiệp cách mạng
194. HCM - 194 Chủ tịch HCM cuộc đời và sự nghiệp cách mạng
195. HCM - 195 Chủ tịch HCM cuộc đời và sự nghiệp cách mạng
196. HCM - 196 Chủ tịch HCM cuộc đời và sự nghiệp cách mạng
197. HCM - 197 Chủ tịch HCM cuộc đời và sự nghiệp cách mạng
198. HCM - 198
199. HCM - 199 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1911 – 1924 - Tập 4 2018
200. HCM - 200 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1911 – 1924 - Tập 3 2018
201. HCM - 201 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1911 – 1924 - Tập 2 2018
202. HCM - 202 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1911 – 1924 - Tập 1 2018
203. HCM - 203 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1924– 1929 - Tập 1 2018
204. HCM - 204 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1924– 1929 - Tập 2 2018
205. HCM - 205 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1924– 1929 - Tập 3 2018
206. HCM - 206 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1924– 1929 - Tập 4 2018
207. HCM - 207 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1924– 1929 - Tập 5 2018
208. HCM - 208 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1921– 1930 - Tập 1 2018
209. HCM - 209 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1921– 1930 - Tập 2 2018
210. HCM - 210 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1921– 1930 - Tập 3 2018
211. HCM - 211 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1921– 1930 - Tập 4 2018
212. HCM - 212 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1921– 1930 - Tập 5 2018
213. HCM - 213 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1921– 1930 - Tập 6 2018
214. HCM - 214 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1921– 1930 - Tập 7 2018
215. HCM - 215 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1921– 1930 - Tập 8 2018
216. HCM - 216 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1921– 1930 - Tập 9 2018
217. HCM - 217 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1921– 1930 - Tập 10 2018
218. HCM - 218 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1921– 1930 - Tập 11 2018
219. HCM - 219 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1930 – 1945 - Tập 1 2018
220. HCM - 220 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1930 – 1945 - Tập 2 2018
221. HCM - 221 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1930 – 1945 - Tập 3 2018
222. HCM - 222 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1946  – 1950 - Tập 7 2018
223. HCM - 223 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1946  – 1950 - Tập 6 2018
224. HCM - 224 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1946  – 1950 - Tập 5 2018
225. HCM - 225 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1946  – 1950 - Tập 4 2018
226. HCM - 226 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1946  – 1950 - Tập 3 2018
227. HCM - 227 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1946  – 1950 - Tập 1 2018
228. HCM - 228 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1946  – 1950 - Tập 2 2018
229. HCM - 229 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1946  – 1950 - Tập 8 2018
230. HCM - 230 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1950  – 1955 - Tập 1 2018
231. HCM - 231 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1950  – 1955 - Tập 2 2018
232. HCM - 232 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1950  – 1955 - Tập 3 2018
233. HCM - 233 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1950  – 1955 - Tập 4 2018
234. HCM - 234 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1950  – 1955 - Tập 5 2018
235. HCM - 235 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1950  – 1955 - Tập 6 2018
236. HCM - 236 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1950  – 1955 - Tập 7 2018
237. HCM - 237 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1950  – 1955 - Tập 8 2018
238. HCM - 238 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1955  – 1960 - Tập 1 2018
239. HCM - 239 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1955  – 1960 - Tập 2 2018
240. HCM - 240 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1955  – 1960 - Tập 3 2018
241. HCM - 241 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1955  – 1960 - Tập 4 2018
242. HCM - 242 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1955  – 1960 - Tập 5 2018
243. HCM - 243 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1955  – 1960 - Tập 6 2018
244. HCM - 244 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1955  – 1960 - Tập 7 2018
245. HCM - 245 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1955  – 1960 - Tập 8 2018
246. HCM - 246 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1955  – 1960 - Tập 9 2018
247. HCM - 247 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1955  – 1960 - Tập 10 2018
248. HCM - 248 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1961  – 1969 - Tập 1 2018
249. HCM - 249 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1961  – 1969 - Tập 2 2018
250. HCM - 250 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1961  – 1969 - Tập 3 2018
251. HCM - 251 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1961  – 1969 - Tập 4 2018
252. HCM - 252 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1961  – 1969 - Tập 5 2018
253. HCM - 253 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1961  – 1969 - Tập 6 2018
254. HCM - 254 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1961  – 1969 - Tập 7 2018
255. HCM - 255 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1961  – 1969 - Tập 8 2018
256. HCM - 256 Tài liệu gốc của HCM giai đoạn 1961  – 1969 - Tập 9 2018
257. HCM - 257 Nhật ký trong tù – Tập 1 2018
258. HCM - 258 Nhật ký trong tù – Tập 2 2018
259. HCM - 259 Nhật ký trong tù – Tập 3 2018
260. HCM - 260 Nhật ký trong tù – Tập 4 2018
261. HCM - 261 2018
262. HCM - 262 Tài liệu gốc của Hồ Chí Minh giai đoạn 1951 2018
263. HCM - 263 Đen – trắng rõ ràng 1952
264. HCM - 264 Những chặng đường lịch sử vẻ vang Hồ Chí Minh 1973
265. HCM - 265 Những mẩu chuyện về đời hoạt động của HCM Trần Dân Tiên 1975
266. HCM - 266 Đế quốc Mỹ rúc vào hầm tối T. L 1963
267. HCM - 267 Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân Hồ Chí Minh 1969
268. HCM - 268 Kinh nghiệm về hợp tác hóa nông nghiệp của Trung Quốc Trần Lực 1959
269. HCM - 269 Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin Hồ Chí Minh 1962
270. HCM - 270 Công xã nhân dân 1958
271. HCM - 271 Kinh nghiệm hợp tác hóa nông nghiệp ở Bắc triều tiên Trần Lực 1958
272. HCM - 272 Bọn đế quốc đến đường cùng Đ. X 1952
273. HCM - 273 Giặc pháp lúng túng Đ. X 1952
274. HCM - 274 Phe nào mạnh, phe nào yếu Đ. X 1952
275. HCM - 275 Đế quốc Mỹ, đáng ghê tởm, đáng căm thù không đáng sợ C. B và Đ. X 1955
276. HCM - 276 Nông nghiệp Trung Quốc tiến bộ nhảy vọt Trần Lực 1958
277. HCM - 277 Mỹ - Diệm phá hoại hòa bình thống nhất của nước ta C. B 1955
278. HCM - 278 Phản động Mỹ phát điên C. B và Đ. X 1955
279. HCM - 279 Mỹ quốc là nước xấu C. B và Đ. X 1955
280. HCM - 280 Người và việc của nước Trung hoa mới C. B 1955
281. HCM - 281 Phát động quần chúng và tăng gia sản xuất C. B 1955
282. HCM - 282 Mật thám Mỹ 1954
   
STT SỐ ĐKCB TÊN SÁCH TÁC GIẢ - CB NXB
1. CTTH - 01 Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp người anh cả của QĐNDVM 2010
2. CTTH - 02 Giờ chúng ta mới biết John levis Gaddis 2009
3. CTTH - 03 Giờ chúng ta mới biết John levis Gaddis 2009
4. CTTH - 04 Nghiên cứu phát triển quốc tế Andy Sumner 2016
5. CTTH - 05 Những vấn đề cơ bản của sứ mệnh nhân đạo quốc tế Kevin M Cahill 2016
6. CTTH - 06 Minh triết đông phương Michael Jordan 2004
7. CTTH - 07 Nhập môn triết học phương tây 2004
8. CTTH - 08 Huyền thoại phương đông Rachel Storm 2003
9. CTTH - 09 Câu chuyện triết học Bryan Magee 2003
10. CTTH - 10 Triết học nhân sinh Stanley Rosen 2004
11. CTTH - 11 Những bài giảng về xã hội học 2006
12. CTTH - 12 Atlas du Việt nam – atlat VN an atlas of Vn 1994
13. CTTH - 13 Emile hay là về giáo dục 2010
14. CTTH - 14 Huỳnh Thúc Kháng với CMVN và quê hương Quảng Nam 2016
15. CTTH - 15 Hành trình của Trần Đức Thảo(hiện tượng học và chuyển giao văn hóa ) 2016
16. CTTH - 16 Hành trình của Trần Đức Thảo(hiện tượng học và chuyển giao văn hóa ) 2016
17. CTTH - 17 Hành trình của Trần Đức Thảo(hiện tượng học và chuyển giao văn hóa ) 2016
18. CTTH - 18 Lê Hồng phong CSCS kiên cường nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta 2012
19. CTTH - 19 Hồi ký Lý Quang Diệu  - câu chuyện Singapore 2017
20. CTTH - 20 Hồi ký Lý Quang Diệu   - Từ thế giới thứ 3 vươn lên thứ nhất 2017
21. CTTH - 21 Nguyễn Hải Kế với lịch sử, văn hóa Việt Nam 2014
22. CTTH - 22 Nóng, phẳng, chật Thomas L Friedman 2009
23. CTTH - 23 Nóng, phẳng, chật Thomas L Friedman 2009
24. CTTH - 24 Những di chỉ của ký ức Pierre Nora 1984
25. CTTH - 25 Nền đạo đức tin lành và tinh thần chủ nghĩa tư bản Max Weber 2010
26. CTTH - 26 Tin tức trái đất phẳng Nick Davies 2011
27. CTTH - 27 Văn hóa sức mạnh nơi sinh của phát triển Phùng Hữu Phú 2014
28. CTTH - 28 Theo dòng lịch sử dân tộc (Sự kiện và tư liệu) Ng Phan Quang 2004
29. CTTH - 29 Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội Nguyễn Duy Quy 2003
30. CTTH - 30 Những vấn đề triết học phương tây thế kỷ 20 2007
31. CTTH - 31 Triết học mác và thời đại Phạm Văn Đức 2009
32. CTTH - 32 Đại nam thực lục – tập 1 2007
33. CTTH - 33 Khoa học logic G.W.F. Hegel 2008
34. CTTH - 34 Các nguyên lý của triết học pháp quyền G.W.F. Hegel 2010
35. CTTH - 35 Các nguyên lý của triết học pháp quyền G.W.F. Hegel 2010
36. CTTH - 36 Phê phán lý tính thực hành Im manuel Kant 2007
37. CTTH - 37 Hành trình đến chân lý lịch sử 2005
38. CTTH - 38 Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số VN, tập 21 2008
39. CTTH - 39 Tài liệu tham khảo 2005
40. CTTH - 40 Nghiên cứu xã hội thực nghiệm
41. CTTH - 41 Thực hành nghiên cứu xã hội
42. CTTH - 42 Lời thú tội của mtj sát thủ kinh tế
43. CTTH - 43 Phát triển giáo dụcvà đào tạo nguồn nhân lực nhân tài Tạ Ngọc Tấn 2012
44. CTTH - 44 Hải ngoại kỷ sự Thích Đại San 2016
45. CTTH - 45 Hải ngoại kỷ sự Thích Đại San 2016
46. CTTH - 46 Tuyển tập thi luận VN thời trung đại (TK X - XIX) Ng Thanh Tùng 2015
47. CTTH - 47 Tuyển tập thi luận VN thời trung đại (TK X - XIX) Ng Thanh Tùng 2015
48. CTTH - 48 Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền Đỗ Quang Hưng 2014
49. CTTH - 49 Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền Đỗ Quang Hưng 2014
50. CTTH - 50 Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền Đỗ Quang Hưng 2014
51. CTTH - 51 Kinh tế chính trị - vấn đề giải pháp 2001
52. CTTH - 52 Lịch sử các học thuyết chính trị và pháp lý Đinh Văn Mậu 1997
53. CTTH - 53 Một số điều ước đa phương thường được sử dụng trong thương mại QT 2007
54. CTTH - 54 Một số điều ước đa phương thường được sử dụng trong thương mại QT 2007
55. CTTH - 55 Triết học chính trị - một số vấn đề cơ bản Đỗ Minh Hợp 2016
56. CTTH - 56 Nguyễn Sinh Huy – chân dung một nhà nho Nguyễn Hữu Hiếu 2005
57. CTTH - 57 Về biện chứng của đời sống thẩm mỹ và nghệ thuật Hoài Lam 1991
58. CTTH - 58 Một số vấn đề lý luận và phương pháp NC con người và xã hội Joachim Matthes 1994
59. CTTH - 59 Trang sách cuộc đời 2016
60. CTTH - 60 Trường sơn máu lửa vạn đại anh hùng Vũ Khiêu 2009
61. CTTH - 61 Nhập môn Foucault 2006
62. CTTH - 62 Nietzsche và triết học Gilles Deleuze 2010
63. CTTH - 63 Doanh nghiêọ doanh nhân và sự phát triển cộng đồng Hoàng Hải 2012
64. CTTH - 64 Phụ nữ VN trong kỷ nguyên biến đổi xã hội nhanh Bùi Thế Cường 2012
65. CTTH - 65 Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học VN Vương Toàn 2005
66. CTTH - 66 Lịch sử VN 1954 - 1965 1995
67. CTTH - 67 Tư duy kinh tế VN 1975 - 1989 Đặng Phong 2009
68. CTTH - 68 Tư duy kinh tế VN 1975 - 1989 Đặng Phong 2009
69. CTTH - 69 Phá rào trong kinh tế vào đêm trước đổi mới Đặng Phong 2009
70. CTTH - 70 Khai lược lịch sử tư tưởng triết học VN 2015
71. CTTH - 71 Khai lược lịch sử tư tưởng triết học VN 2015
72. CTTH - 72 Khai lược lịch sử tư tưởng triết học VN 2015
73. CTTH - 73 Con người và phát triển con người trong quan niệm của C.Mac&Anghen Hồ Sĩ Quý 2003
74. CTTH - 74 Một thời hoa lửa 2012
75. CTTH - 75 Một thời hoa lửa 2012
76. CTTH - 76 Lãng du trong văn hóa VN Hữu Ngọc 2008
77. CTTH - 77 Sự tương đồng và khác biệt trong quan niệm về hôn nhân gia đình…. Lê Thị 2009
78. CTTH - 78 Phụ nữ giới và phát triển Trần .T. Vân Anh 2000
79. CTTH - 79 Văn hóa của nhóm nghèo ở VN – thực trạng và giải pháp 2001
80. CTTH - 80 Đại tướng Văn Tiến Dũng  - đại thắng mùa xuân 2003
81. CTTH - 81 Kể chuyện hậu phương thời kháng chiến Nguyễn Văn Khoan 2016
82. CTTH - 82 Tìm hiểu môn học  - Chính trị học Dương Xuân Ngọc 2007
83. CTTH - 83 Nghĩa trang đặc biệt  - tạp văn Nguyễn Văn Khoan 2017
84. CTTH - 84 Cụ phó bảng – Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Đắc Hiền 2005
85. CTTH - 85 Toàn cầu hóa kinh tế Dương Phú Hiệp 2001
86. CTTH - 86 Paris, Sài gòn, Hà Nội Philippe Devillers 2003
87. CTTH - 87 Định kiến và phân biệt đối xử theo giới – lý thuyết và thực tiễn Trần. T. Minh Đức 2006
88. CTTH - 88 Văn hóa dân gian làng Xuân Nẻo Văn Duy 2009
89. CTTH - 89 Tâm lý cộng đồng làng và di sản 1993
90. CTTH - 90 Kể chuyện ngàn xưa Thăng Long – Hà Nội 2010
91. CTTH - 91 Nắm ngải cứu trên đầu tổng tư lệnh Nguyễn Văn Khoan 2006
92. CTTH - 92 Sử ký Tư Mã Thiên 1999
93. CTTH - 93 Giá trị trong lối sống của sinh viên VN hiện nay Lưu Minh Văn 2016
94. CTTH - 94 Vấn đề con người trong nho học sơ kỳ Nguyễn Tài Thư 2005
95. CTTH - 95 Chuyện thăng Long – Nhà nội qua một đường phố Đặng Phong 2010
96. CTTH - 96 Các bài toán về suy luận logic Trần Diên Hiển 2003
97. CTTH - 97 Thầy và trò Nguyễn Việt Hồng 1997
98. CTTH - 98 Những quan điểm cơ bản của C.Mác – Angghen – Lênin… Ng Trọng Chuẩn 1997
99. CTTH - 99 Hiện đại hóa xã hội một số vấn đề lý luận và thực tiễn Lương Việt Hải 2001
100. CTTH -100 Cải cách và sự phát triển Nguyễn Trần Bật 2005
101. CTTH - 101 Cải cách và sự phát triển Nguyễn Trần Bật 2005
102. CTTH - 102 Kinh tế tri thức xu thế mới của xã hội thế kỷ 21 Ngô Quý Tùng 2000
103. CTTH - 103 Tư duy lại khoa học, tri thức và công chúng trong kỷ nguyên bất định 2009
104. CTTH - 104 Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học Thomas Kuhn 2008
105. CTTH - 105 Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học Thomas Kuhn 2008
106. CTTH - 106 Khoa học và triết học Hy lạp cổ đại Alan C. Bowen 2004
107. CTTH - 107 Bút ký, tríêt học V.I. Lênin 2004
108. CTTH - 108 Đổi mới phong cách tư duy Phạm Như Cương 1999
109. CTTH - 109 Lưới trời ai dệt Ng.  Tường Bách 2004
110. CTTH - 110 Triết học Mác về lịch sử Phạm Văn Chung 2007
111. CTTH - 111 Những tư tưởng lớn từ những tác phẩm vĩ đại Mortimer J. Adler 2004
112. CTTH - 112 Trên đường băng 2015
113. CTTH - 113 Phá vỡ bí ẩn PR Frank Jejkins 2008
114. CTTH - 114 GS. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909 - 1997) Nguyễn Văn Khoan 2012
115. CTTH - 115 GS. Luật sư Nguyễn Mạnh Tường (1909 - 1997) Nguyễn Văn Khoan 2012
116. CTTH - 116 Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian Hà tây Nguyễn Hữu Thức 2008
117. CTTH - 117 Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và VN 2011
118. CTTH - 118 Đào tạo nghề giữ vai trò trọng tâm của các chính sách phát triển 2010
119. CTTH - 119 Những điều cần biết về hình phạt tử hình 2010
120. CTTH - 120 Một số vân đề triết học Mác – lênin lý luận và thực tiễn Đỗ Huy 2008
121. CTTH - 121 Một số vấn đề cơ bản về phát triển bền vững Bùi Đức Hùng 2012
122. CTTH - 122 Lối sống dân tộc, hiện đại mấy vấn đề lý luận và thực tiễn Đỗ Huy 2008
123. CTTH - 123 Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác, Angghen, Lênin Doãn Chính 2003
124. CTTH - 124 Những cơ sở nghiên cứu xã hội học 1988
125. CTTH - 125 Thế sự một góc nhìn Nguyễn Sĩ Dũng 2007
126. CTTH - 126 Tìm hiểu kinh tế qua một bài học Henry Hazlitt 2008
127. CTTH - 127 Gương mặt những người cùng thế hệ Vũ Đình Hòe 2015
128. CTTH - 128 Sáu chiếc nón tư duy Edward de Bono 2008
129. CTTH - 129 Tối ưu hóa kinh tế N. P. Phêđôrencô 1982
130. CTTH - 130 Nhận thức thế giới vi mô Nguyễn Duy Quý 1999
131. CTTH - 131 Du ca đời lá Vũ Duy Thông 2006
132. CTTH - 132 Trung hòa quê ta đó Nguyễn Văn Khoan 2011
133. CTTH - 133 Lịch sử tư tưởng VN – tập 1 1993
134. CTTH - 134 Văn chương như là quá trình dung điển Ngô Tự Lập 2008
135. CTTH - 135 Triết học pháp quyền của Heghen Đỗ Minh Hợp 2002
136. CTTH - 136 Sự phản bội của Gooc ba trốp 1998
137. CTTH - 137 Văn hóa tâm linh Nguyễn Đăng Duy 1998
138. CTTH - 138 Tội phạm kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng và giải pháp phòng ngừa… 2001
139. CTTH - 139 Tiếng việt hiện nay và những vấn đề ngôn ngữ học liên ngành Nguyễn huy Cẩn 2005
140. CTTH - 140 Về sự phát triển của xã hội ta hiện nay 1991
141. CTTH - 141 Xã hội học tội phạm Thanh Lê 2002
142. CTTH - 142 Về động lực của sự phát triển kinh tế xã hội Lê Hữu Tầng 1997
143. CTTH - 143 Tìm hiểu phong tục VN qua tết , lễ, hội hè Toan Ánh 1997
144. CTTH - 144 Huỳnh Thúc Kháng – Con người và thơ văn (1876 - 1947) Ng.  Quang Thắng 2001
145. CTTH - 145 Alexander Hamilton (1757 - 1804) Nguyễn Cảnh Bình 2006
146. CTTH - 146 Những chủ đề cơ bản của triết học phương tây Phạm Minh Lăng 2003
147. CTTH - 147 Sự hình thành tinh thần khoa học Gaston Bachelard 2009
148. CTTH - 148 Về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 1999
149. CTTH - 149 Phan Bội Châu – Hoàng Hữu Nam nhà tri thức cách mạng Công Thành 2003
150. CTTH - 150 Phật hoàng Trần Trọng Kim 2003
151. CTTH - 151 Nguyễn Sơn vị tướng huyền thoại Minh Quang 2000
152. CTTH - 152 Đại tướng Hoàng Văn Thái những năm tháng quyết định Trần Trọng Trung 2003
153. CTTH - 153 Kể chuyện hậu phương thời kháng chiến Nguyễn Văn Khoan 2008
154. CTTH - 154 Sổ tay kiến thức lịch sử Trương Hữu Quýnh 2003
155. CTTH - 155 Chủ nghĩa hiện sinh và thuyết cấu trúc Trần Thiện Đạo 2001
156. CTTH - 156 Bản sắc văn hóa Việt Nam Phan Ngọc 2006
157. CTTH - 157 Từ cuộc chiến chống CIA đến người tù của Khơme đỏ Nôrôđôm Xihanuc 2003
158. CTTH - 158 Những chế độ chính sách và văn bản pháp luật hiện hành…..tập 1 2000
159. CTTH - 159 Phong tục, lễ nghi, cổ truyền VN 2007
160. CTTH - 160 Phạm Quỳnh một góc nhìn Nguyễn Văn Khoan 2011
161. CTTH - 161 Tuyển tập thi luận VN thời trung đại (thế kỷ X - XIX) Ng Thanh Tùng 2015
162. CTTH - 161 Con người thời đại Trung cổ Robert Fosster 2009
163. CTTH - 162 Nghệ thuật học Đỗ Văn Khang 2011
164. CTTH - 163 Phân tâm học và tính cách dân tộc Đỗ Lai Thúy 2007
165. CTTH - 164 Sự du nhập của đạo thiên chúa giáo vào VN Nguyễn Văn Kiệm 2001
166. CTTH - 165 Nguyễn Đức Cảnh – tiểu sử 2015
167. CTTH - 166 Khảo lược bộ luật Hammurabi của nhà nước Lưỡng Hà Nguyễn Anh Tuấn 2008
168. CTTH - 167 Văn hóa dân gian và sự phát triển của văn hóa đô thị 2002
169. CTTH - 168 Tư duy như một hệ thống David Bohm 2011
170. CTTH - 169 Bản sắc văn hóa Việt Nam Phan Ngọc 2002
171. CTTH - 170 Mấy vấn đề về làng văn hóa, làng xã VN trong lịch sử Phan Đại Doãn 2004
172. CTTH - 171 Kỷ niệm 50 năm ngày toàn quốc kháng chiến 1996
173. CTTH - 172 Những ngày tháng hào hùng sôi nổi Nguyễn Văn Khoan 2012
174. CTTH - 173 Bàn về vấn đề chống diễn biến hòa bình 1993
175. CTTH - 174 Phạm Quỳnh những góc nhìn từ Huế Dương Hoàng 2015
176. CTTH - 175 Phạm Quỳnh những góc nhìn từ Huế Dương Hoàng 2015
177. CTTH - 176 Schopenhauer nhà giáo dục FriedrrichNietzsche 2006
178. CTTH - 177 Giải nobel kinh tế 2009
179. CTTH - 178 Nếp sống người Hà Nội Nguyễn Viết Chức 2001
180. CTTH - 179 Quan niệm của Heghen về bản chất của triết học Ng Trọng Chuẩn 1998
181. CTTH - 180 Ăn cơm mới nói chuyện xưa Nguyễn Văn Khoan 2009
182. CTTH - 181 Khổng Tử Nguyễn Hiến Lê 2006
183. CTTH - 182 Thượng chi – Phạm Quỳnh Nguyễn Văn Khoan 2009
184. CTTH - 183 Vấn đề con người và chủ nghĩa lý luận không có con người Trần Đức Thao 2000
185. CTTH - 184 Trên mảnh đất ngàn năm văn vật Trần Quốc Vượng 2000
186. CTTH - 185 Karl Marx Peter Singer 2011
187. CTTH - 186 Những vấn đề xã hội nông thôn Thanh Lê 2003
188. CTTH - 187 Một số vấn đề về nhận thức quy luật và mâu thuẫn Nguyễn Ngọc Hà 1998
189. CTTH - 188 Bộ trắc nghiệm sáng tạo TSD - Z Nguyễn Huy Tú 2007
190. CTTH - 189 Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong quản trị kinh doanh Lê Hồng Nhật 2016
191. CTTH - 190 Những sáng tạo văn học của các thiên sứ thời Lý – Trần Thích Giác Toàn 2010
192. CTTH - 191 Một số vấn đề về biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội VN (1986 - 2000) Phan Hải Vân 2017
193. CTTH - 192 Một số vấn đề về biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội VN (1986 - 2000) Phan Hải Vân 2017
194. CTTH - 193 Triết học phương đông M.T.Stepaniants 2003
195. CTTH - 194 Kinh tế và xã hội VN dưới các vua triều Nguyễn Nguyễn Thế Anh 2008
196. CTTH - 195 50 từ then chốt của xã hội Jean Golfin 2003
197. CTTH - 196 Đạo của vật lý 2001
198. CTTH - 197 Xã hội học , hiện đại Việt Nam Thanh Lê 2001
199. CTTH - 198 Sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng 2008 Paul Krugman 2009
200. CTTH - 199 Các giá trị truyền thống và con người VN hiện nay Phan Huy Lê 1994
201. CTTH - 200 Chính trị học – tập 1 1992
202. CTTH - 201 Thực chất của đối thoại sử học 2004
203. CTTH - 202 Kinh tế thị trường xã hội Winfred Jung 2001
204. CTTH - 203 Các giá trị bền vững Chris Laszlo 2011
205. CTTH - 204 Lược khảo hoàng việt luật lệ Ng Quang Thắng 2002
206. CTTH - 205 Chế độ dân chủ nhà nước và xã hội N.M.Voskresenskai
207. CTTH - 206 Rạng danh thầy Nguyễn Văn Khoan 2004
208. CTTH - 207 Lê Văn Sáu. Nhà giáo, nhà sử học 1996
209. CTTH - 208 Nữ giao liên Nguyễn Văn Khoan 2009
210. CTTH - 209 Mấy vấn đề về văn hóa làng xã VN trong lịch sử Phan Đại Doãn 2004
211. CTTH - 210 100 tập đoàn kinh tế hàng đầu Châu âu 2001
212. CTTH - 211 Kinh tế tri thức Đặng Mông Lân 2001
213. CTTH - 212 Phạm Quỳnh một góc nhìn – tập 2 Nguyễn Văn Khoan 2012
214. CTTH - 213 Mưu hèn kế bẩn nơi công sở 2011
215. CTTH - 214 Ý tưởng mới từ các kinh tế gia tiền bối Todd G. Buchholz 2008
216. CTTH - 215 Đối thoại chính sách Lê Ngọc Sơn 2007
217. CTTH - 216 Một phân tích kinh tế về chủ nghĩa can thiệp Ludwig Von Mises 2014
218. CTTH - 217 Nhập môn tư duy phức hợp Edgor Morin 2009
219. CTTH - 218 Gương thầy sáng mãi Nguyễn Văn Khoan 2009
220. CTTH - 219 Gương thầy sáng mãi Nguyễn Văn Khoan 2009
221. CTTH - 220 Gương thầy sáng mãi Nguyễn Văn Khoan 2009
222. CTTH - 221 100 câu chuyện chiến tranh thú vị nhất chưa từng kể Rick Beyer 2010
223. CTTH - 222 Lịch sử chính phủ VN 1945 - 1955 – Tập 1 2006
224. CTTH - 223 Tôn giáo và đạo đức trong xã hội hiện đại 2018
225. CTTH - 224 Quan hệ kinh tế văn hóa giữa Nhật bản và chính qiuyền VN cộng hòa Phạm Ngọc Anh 2020
226. CTTH - 225 Chiến tranh thương mại Mỹ Trung Phạm Ngọc Anh 2020
227. CTTH - 226 Một số vấn đề về quan hệ QT - Tập I Vũ Dương Huân 2018
228. CTTH - 227 Một số vấn đề về quan hệ QT - Tập II Vũ Dương Huân 2018
229. CTTH - 228 Một số vấn đề về quan hệ QT - Tập III Vũ Dương Huân 2018
230. CTTH - 229 Một số vấn đề về quan hệ QT - Tập IV Vũ Dương Huân 2018
231. CTTH - 230 Một số vấn đề về quan hệ QT - Tập V Vũ Dương Huân 2018
232. CTTH - 231 Ý thức luận Hẻnri Bergson 2018
233. CTTH - 232 Chân dung nhà giáo nhà khoa học tiêu biểu1945 - 2015 2015
234. CTTH - 233 Chân dung nhà giáo nhà khoa học tiêu biểu1945 - 2015 2015
235. CTTH - 234 Giá trị trong lối sống của sinh viên VN hiện nay thực trạng và xu hướng Lưu Minh Văn 2016
236. CTTH - 235 Tiếng súng 40 năm 1986
237. CTTH - 236 Xã hội Việt Nam trong thời Pháp Nhật -  Quyển II tập 9 1957
238. CTTH - 237 Pháp tái chiến Đông Dương và chiến tranh lạnh Lưu Văn Lợi 2002
239. CTTH - 238 Chiến tranh lạm phát Nguyễn Lư 2009
240. CTTH - 239 Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng HCM trong giai đoạn hiện nay Lại Quốc Khánh 2015
241. CTTH - 240 Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng HCM trong giai đoạn hiện nay Lại Quốc Khánh 2015
242. CTTH - 241 Những vấn đề lý luận về thực hiện pháp luật và áp dụng PL ở VN hiện nay 2018
243. CTTH - 242 Trận đánh ba mươi năm – Ký sự lịch sử 1995
244. CTTH - 243 Tôn giáo và tính hiện đại Đỗ Quang Hưng 2016
245. CTTH - 244 Luật hình triều Lê – những giá trị trong thời đại ngày nay Lương Văn Tuấn 2018
246. CTTH - 245 Công trình lịch sử chính phủ Việt Nam 1945 - 2005 2004
247. CTTH - 246 Tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCNVN – Tập 3 2005
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây