NCKH Sinh viên năm học 2017-2018

Thứ năm - 06/09/2018 15:11
TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018
 

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

NĂM HỌC 2017 - 2018

Stt

Họ và tên Lớp Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
1 Bế Thị Ngọc Bích Hà Ngọc Tiên K60 Sự tác động của đồng tiền kỹ thuật số đến kinh tế chính trị thế giới qua nghiên cứu trường hợp BITCOIN ThS. Nguyễn Thanh Tùng
2 Nguyễn Hương Quỳnh K61 Nhận thức và ửng xử của sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc Ths. Phùng Chí Kiên
3 Phạm Thị Phương K62 Cuộc khủng hoảng chính trị ở Tây Ban Nha khi xứ Catalonia đòi tách thành khu độc lập tự trị ThS. Phùng Chí Kiên
4 Nguyễn Thúy Vân (K61) Trần Thị Kim Anh (K60) Nguyễn Kim Hoàng Anh (K60)   Tác động của Trung Quốc với ASEAN trong vấn đề biển Đông dưới góc nhìn chủ nghĩa hiện thực ThS. Nguyễn Thanh Tùng
5 Nguyễn Tấn Toàn K61 So sánh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Liên Xô thời kỳ 1945 - 1954 ThS. Phùng Chí Kiên
6 Nguyễn Thị Thanh Vân K60 Xây dựng và phát triển an ninh mạng tại Việt Nam – Bài học từ thế giới ThS. Nguyễn Phú Hải
7 Hoàng Phương Loan Nguyễn Thị Quỳnh Anh Hoàng Minh Anh K60 Những khó khăn và thuận lợi của phụ nữ là người dân tộc khi tham gia vào hệ thống chính quyền cấp cơ sở tại huyện Mộc Châu, Sơn La ThS. Vũ Thị Minh Thắng
8 Nguyễn Thị Hoa Phạm Thanh Hiển K60 Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng tư tưởng đó trong thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay TS. Đỗ Thị Ngọc Anh
9 Trần Thị Thúy Lành K60 Những nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên PGS.TS. Phạm Quốc Thành
10 Nguyễn Văn Quyết K60 Phương thức cầm quyền của Đảng Nhân dân hành động Singapore PGS.TS. Nguyễn Anh Cường
11 Phạm Như Thanh Thanh K61 Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hạ Long hiện nay TS. Nguyễn Duy Quỳnh
12 Nguyễn Thị Ngần K59 Quan điểm của Đảng về tinh giảm biên chế và quá trình thực hiện trong giải đoạn 2011 – 2016 TS. Trần Bách Hiếu
13 Lê Thị Mai Phương K61 Lý luận và thực tiễn trong việc giải quyết điểm nóng chính trị: bạo loạn Tây Nguyên năm 2004 PGS.TS. Nguyễn Anh Cường
14 Nguyễn Văn Hậu K60 Vai trò của nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện này ThS. Đặng Anh Dũng
15 Nguyễn Thu Trang Phạm Anh Ngọc K61 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ trong công cuộc chống tham nhũng hiện nay ThS. Nguyễn Ngọc Diệp
16 Đặng Đức Thành K61 Chủ nghĩa nữ quyền trong lịch sử Trung Quốc qua trường hợp Võ Tắc Thiên và Từ Huy ThS. Phạm Quỳnh Hương
17 Lục Đình Lộc K60 Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề dân  tộc thiểu số ThS. Phạm Quỳnh Hương
18 Trần Ngọc Ánh K62 Các đảng chính trị của Nhật Bản ThS. Nguyễn Phú Hải
19 Trần Việt Tiến K62 Chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc sau APEC Việt Nam 2017 TS. Trần Bách Hiếu
20 Trần Hoàng Quân K62 Mối quan hệ kinh tế với chính trị đối với sự phát triển ở Hàn Quốc PGS.TS. Nguyễn Anh Cường
21 Nguyễn Thúy Vân K61 Việt Nam trong TPP – Cơ hội và thách thức ThS. Nguyễn Thanh Tùng
22 Hoàng Ngọc Huyền K61 Ngoại giao kinh tế và vai trò của nó đối với chính trị Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2016 ThS. Phùng Chí Kiên
23 Nguyễn Thu Trang K61 Phân tích tư tưởng thân dân trong truyền thống văn hóa chính trị Việt Nam ThS. Phùng Chí Kiên
24 Vũ Hồng Phượng K61 Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng văn hóa, đạo đức, con người mới ở Việt Nam ThS. Nguyễn Thanh Tùng
25 Hoàng Ngọc Huyền K61 Cơ quan lập pháp Hoa Kỳ ThS. Phùng Chí Kiên
26 Vũ Văn Thắng Nguyễn Kim Hoàng Anh K60 Tham nhũng vô thức ở Việt Nam hiện nay ThS. Nguyễn Phú Hải
27 Trần Thị Kim Anh K60 Sự tham gia của các nhóm lợi ích trong hoạch định, thực hiện và quy trình chính sách ở Mỹ ThS. Nguyễn Thanh Tùng
28 Nguyễn Kim Hoàng Anh K60 Những Vấn đề cơ bản của TPP và tác động của TPP tới kinh tế Việt Nam ThS. Phạm Quỳnh Hương
29 Nguyễn Thúy Vân (K61) Trần Thị Kim Anh (K60)   Vai trò của chủ nghĩa yêu  nước trong văn hóa chính trị Việt Nam TS. Trần Thị Quang Hoa
30 Trần Thị Kim Anh Nguyễn Kim Hoàng Anh K60 Một số lý thuyết truyền thông chính trị ThS. Nguyễn Văn Thắng
31 Nguyễn Thùy Trang Tạ Thị Thúy Hà K60 Tư tưởng chính trị của Thomas Aquinas ThS. Nguyễn Văn Thắng
32 Hà Ngọc Tiên K60 Hoạt động vận động hành lang (lobby) ở Mỹ và gợi mở cho Việt Nam ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa
33 Nguyễn Văn Quyết K60 Những vấn đề đặt ra với thể chế chính trị thế giới hiện nay ThS. Nguyễn Văn Thắng
34 Phạm Như Thanh Thanh K61 Thực hiện quy chế dân chủ trong bệnh viện công lập ở bệnh viện đa khoa Việt Yên  - Thực trạng và giải pháp ThS. Nguyễn Phú Hải
35 Nguyễn Thu Trang K61 Phân tích chính sách đổi mới kỳ thi đại học giai đoạn 2015-2012 ThS. Phùng Chí Kiên

 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CẤP KHOA

NĂM HỌC 2017 - 2018

 
Giải Họ và tên Mã số sinh viên Tên đề tài Giáo viên hướng dẫn
Nhất Nguyễn Tấn Toàn (K61) 16030168 So sánh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Liên Xô thời kỳ 1945 - 1954 ThS. Phùng Chí Kiên
Nhì Nguyễn Thị Thanh Vân (K60) 15035942 Xây dựng và phát triển an ninh mạng tại Việt Nam – Bài học từ thế giới ThS. Nguyễn Phú Hải
Nhì Nguyễn Hương Quỳnh (K61) 16030135 Nhận thức và ửng xử của sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc Ths. Phùng Chí Kiên
Ba Bế Thị Ngọc Bích (K60) Hà Ngọc Tiên (K60) 15031938 15032377 Sự tác động của đồng tiền kỹ thuật số đến kinh tế chính trị thế giới qua nghiên cứu trường hợp BITCOIN ThS. Nguyễn Thanh Tùng
Ba Phạm Thị Phương (K62) 17032135 Cuộc khủng hoảng chính trị ở Tây Ban Nha khi xứ Catalonia đòi tách thành khu độc lập tự trị ThS. Phùng Chí Kiên
Ba Nguyễn Thúy Vân (K61) Trần Thị Kim Anh (K60) Nguyễn Kim Hoàng Anh (K60) 16030141 15030115 15030112 Tác động của Trung Quốc với ASEAN trong vấn đề biển Đông dưới góc nhìn chủ nghĩa hiện thực ThS. Nguyễn Thanh Tùng
KK Hoàng Phương Loan (K60) Nguyễn Thị Quỳnh Anh (K60) Hoàng Minh Anh (K60) 15032532 15032220 15030110 Những khó khăn và thuận lợi của phụ nữ là người dân tộc khi tham gia vào hệ thống chính quyền cấp cơ sở tại huyện Mộc Châu, Sơn La ThS. Vũ Thị Minh Thắng
KK Nguyễn Thị Hoa (K60) Phạm Thanh Hiển (K60) 15032397 15034967 Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng tư tưởng đó trong thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ hiện nay TS. Đỗ Thị Ngọc Anh
KK Trần Thị Thúy Lành (K60) 15030158 Những nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên PGS.TS. Phạm Quốc Thành
KK Nguyễn Văn Quyết (K60) 15034941 Phương thức cầm quyền của Đảng Nhân dân hành động Singapore PGS.TS. Nguyễn Anh Cường
KK Phạm Như Thanh Thanh (K61) 16030109 Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hạ Long hiện nay TS. Nguyễn Duy Quỳnh
KK Nguyễn Thị Ngần (K59) 14030920 Quan điểm của Đảng về tinh giảm biên chế và quá trình thực hiện trong giải đoạn 2011 – 2016 TS. Trần Bách Hiếu
KK Lê Thị Mai Phương (K61) 16030130 Lý luận và thực tiễn trong việc giải quyết điểm nóng chính trị: bạo loạn Tây Nguyên năm 2004 PGS.TS. Nguyễn Anh Cường
KK Nguyễn Văn Hậu (K60) 15030141 Vai trò của nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện này ThS. Đặng Anh Dũng
KK Nguyễn Thu Trang (K61) Phạm Anh Ngọc (K61) 16030107 16030104 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ trong công cuộc chống tham nhũng hiện nay ThS. Nguyễn Ngọc Diệp
 

DANH MỤC ĐỀ TÀI ĐẠT GIẢI CẤP TRƯỜNG

 
Đề nghị giải cấp trường Họ và tên Mã số sinh viên Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Nhất Nguyễn Tấn Toàn (K61) 16030168 So sánh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Liên Xô thời kỳ 1945 - 1954 ThS. Phùng Chí Kiên
Nhì Nguyễn Thị Thanh Vân (K60) 15035942 Xây dựng và phát triển an ninh mạng tại Việt Nam – Bài học từ thế giới ThS. Nguyễn Phú Hải
Ba Nguyễn Hương Quỳnh (K61) 16030135 Nhận thức và ửng xử của sinh viên một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội về mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc Ths. Phùng Chí Kiên
Ba Nguyễn Thúy Vân (K61) Trần Thị Kim Anh (K60) Nguyễn Kim Hoàng Anh (K60) 16030141 15030115 15030112 Tác động của Trung Quốc với ASEAN trong vấn đề biển Đông dưới góc nhìn chủ nghĩa hiện thực ThS. Nguyễn Thanh Tùng
   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây