NCKH Sinh viên năm học 2016-2017

Thứ năm - 06/09/2018 14:57
TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016 - 2017

STT

Họ tên sinh viên Lớp Tên đề tài

GV hướng dẫn

1 Nguyễn Minh Hồng K58 Điều chỉnh chiến lược đối ngoại của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á dưới thời ông Tập Cận Bình và những tác động đến ViệtNam TS.Nguyễn Thu Hồng
2 Giàng Thị Ghênh K58 Chính sách phát triển kinh tế du lịch của huyện Mù Cang Chải trong giai đoạn hiện nay TS. Phạm Quốc Thành
3 Hoàng Thu Hường K58 Vấn đề xung đột dân tộc, tôn giáo và khả năng xảy ra xung đột dân tộc, tôn giáo tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2016 ThS. Nguyễn Duy Quỳnh
4 Nguyễn Văn Huy K58 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên PGS,TS. Lại Quốc Khánh
5 Lỗ Thị Huế K58 Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới ở xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc PGS,TS. Đinh Xuân Lý
6 Nguyễn Đại Vũ K58 Sự phát triển của chính sách đối ngoại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2016 ThS. Phùng Chí Kiên
7 Lìa Thị Pạn K58 Năng lực cán bộ của hệ thống chính trị cơ sở xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (giai đoạn 2010-2016) ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa
8 Hoàng Trung Thông K58 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 ThS. Đặng Anh Dũng
9 Đặng Thị Linh Linh K58 Brexit và những xu hướng chính trị mới nổi ở Châu Âu ThS. Nguyễn Văn Thắng
10 Lê Văn Sơn K58 Vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay ThS. Đặng Anh Dũng
11 Trần Thị Hà K58 Chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài của nhà nước Việt Nam – Thực trạng và giải pháp TS. Phạm Quốc Thành
Nguyễn Tùng Lâm    
12 Hoàng Văn Hữu K59 Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa đến thực hiện chính sách an sinh xã hội trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang TS. Lưu Minh Văn
Phạm Đức Thịnh    
13 Nguyễn Thị Linh K59 Sự điều hành kinh tế vĩ mô của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ sau Đại hội XII ThS. Nguyễn Thanh Tùng
14 Nguyễn Thị Mai Hương K59 Vai trò của dòng họ đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội xã An Bình – Nam Sách – Hải Dương ThS. Nguyễn Thanh Tùng
15 Nguyễn Chí Hiếu K59 Đoàn TNCS HCM với việc giáo dục lý tưởng cho thanh niên hiện nay ThS. Phùng Chí Kiên
16 Lương Khánh Trình K59 Xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam theo quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ XII PGS,TS. Đinh Xuân Lý
17 Trần Lê Hà Trang K59 Thực trạng và giải pháp xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang ThS. Nguyễn Thanh Tùng
18 Lê Thị Thu Giang K59 Sự phân hóa cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 Thầy Nguyễn Phú Hải
19 Nguyễn Quốc Tuấn K59 So sánh thể chế chính trị Cộng hòa bán Tổng thống giữa Cộng hòa Pháp và Liên Bang Nga TS. Trần Bách Hiếu
20 Vũ Ngọc Phú k 59 Những yếu tố chủ yếu tác động đến sự tái vũ trang của Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay TS. Trần Bách Hiếu
21 Lục Đình Lộc K60 Hồ Chí Minh với các vấn đề dân tộc thiểu số TS. Đỗ Thị Ngọc Anh
22 Đinh Quang Đạt K60 Công cuộc hình thành và củng cố quyền lực của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong TS. Phan Chí Thành
23 Phạm Ngọc Vương K60 Định hướng nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản với báo chí ThS. Nguyễn Duy Quỳnh
24 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nguyễn Thị Thanh Vân K60 So sánh tuyên bố và hành động của Trung Quốc đối với một số vấn đề chính trị ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 2010-2016 ThS. Phùng Chí Kiên
25 Vũ Thị Phương Anh K60 Quan hệ chính trị - an ninh Nhật – Mỹ hiện nay TS. Nguyễn Anh Cường
26 Trần Thị Thúy Lành K60 Vấn đề nhập cư và ảnh hưởng của nó đến nước Mỹ hiện nay TS. Nguyễn Anh Cường
27 Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Thị Ly Lan K58 K60 Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tại xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Băc Ninh giai đoạn 2011-2015 TS. Phạm Quốc Thành
28 Trần Trọng Hải K60 Quá trình hình thành và phát triển của thể chế lưỡng đầu vua Lê – chúa Trịnh TS. Phan Chí Thành
29 Trần Hồng Lĩnh K60 Bối cảnh lịch sử và sự ra đời của các học thuyết chính trị Trung Hoa cổ đại TS. Đỗ Đức Minh
30 Nguyễn Văn Quyết Phạm Thanh Hiển K60 Vai trò của chính quyền các cấp tỉnh Ninh Bình trong phát triển du lịch từ năm 2010 đến nay ThS. Nguyễn Duy Quỳnh
31 Nguyễn Kim Hoàng Anh K60 Nhiệm kỳ Tổng thống mới của Hoa Kỳ và tác động đến tình hình thế giới ThS. Nguyễn Thanh Tùng
Trần Thị Kim Anh    
32 Bế Thị Ngọc Bích K60 Sự trỗi dậy của kinh tế Trung Quốc và những tác động tới kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000-2014 TS. Nguyễn Thu Hồng
33 Bùi Thị Huyền K60 Nhận thức của sinh viên một số trường đại học về vấn đề bầu cử ThS. Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Thị Bích Ngọc (K59)    
34 Nguyễn Hoàng Hiệp K60 Vai trò của truyền thông trong công cuộc xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển tại Việt Nam ThS. Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Hữu Minh Tú    
35 Nguyễn Thị Lan Phương K60 Tác động của yếu tố dầu mỏ đến quan hệ chính trị thế giới qua tác phẩm dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực của Daniel Yergin TS. Lưu Minh Văn
Trần Khánh Huyền    
36 Vũ Đức Thịnh K60 Giáo dục thanh niên trở thành nguồn lực quan trọng xây dựng chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
Nguyễn Chí Hiếu (K59)    
37 Hoàng Ngọc Huyền K61 Ngoại giao kinh tế và vai trò của nó đối với chính trị Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2016 ThS. Phùng Chí Kiên
38 Nguyễn Thị Ngọc K61 Đánh giá tác động của xu thế toàn cầu hóa đến đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam từ năm 1991 đến 2011 ThS. Phùng Chí Kiên
39 Phạm Như Thanh Thanh K61 Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hạ Long – Những vấn đề đặt ra và giải pháp ThS. Nguyễn Thị Kim Hoa
40 Hoàng Hải Linh K61 Việt Nam - Cu Ba: Một mẫu hình lý tưởng trong quan hệ quốc tế (1960-2017) ThS. Phạm Quỳnh Hương
41 Nguyễn Tấn Toàn K 61 Tác động của sự thay đổi chính sách địa chính trị của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ như thế nào từ 2009 đến nay TS. Trần Bách Hiếu
42 Đỗ Thị Ánh K 58 Tôn giáo trong chính sách đối ngoại Hoa Kỳ TS. Nguyễn Anh Cường
 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

ĐẠT GIẢI CẤP KHOA NĂM HỌC 2016 - 2017

Giải Họ và tên Lớp Tên đề tài GV hướng dẫn
Nhất Nguyễn Kim Hoàng Anh Trần Thị Kim Anh K60 Nhiệm kỳ Tổng thống mới của Hoa Kỳ và tác động đến tình hình thế giới ThS. Nguyễn Thanh Tùng
Nhì Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nguyễn Thị Thanh Vân K60 So sánh tuyên bố và hành động của Trung Quốc đối với một số vấn đề chính trị ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 2010-2016 ThS. Phùng Chí Kiên
Nhì Nguyễn Đại Vũ K58 Sự phát triển của chính sách đối ngoại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2016 ThS. Phùng Chí Kiên
Ba Đặng Thị Linh Linh K58 Brexit và những xu hướng chính trị mới nổi ở Châu Âu ThS. Nguyễn Văn Thắng
Ba Nguyễn Minh Hồng K58 Điều chỉnh chiến lược đối ngoại của Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á dưới thời ông Tập Cận Bình và những tác động đến Việt Nam TS.Nguyễn Thu Hồng
Ba Lê Văn Sơn K58 Vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay  
Khuyến khích Bùi Thị Huyền Nguyễn Thị Bích Ngọc K60 K59 Nhận thức của sinh viên một số trường đại học về vấn đề bầu cử ThS. Nguyễn Văn Thắng
Khuyến khích Nguyễn Thị Mai Hương K59 Vai trò của dòng họ đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội xã An Bình – Nam Sách – Hải Dương ThS. Nguyễn Thanh Tùng
Khuyến khích Nguyễn Thị Lan Phương Trần Khánh Huyền K60 K60   Tác động của yếu tố dầu mỏ đến quan hệ chính trị thế giới qua tác phẩm dầu mỏ, tiền bạc và quyền lực của Daniel Yergin TS. Lưu Minh Văn
Khuyến khích Hoàng Thu Hường K58 Vấn đề xung đột dân tộc, tôn giáo và khả năng xảy ra xung đột dân tộc, tôn giáo tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2016 ThS. Nguyễn Duy Quỳnh
Khuyến khích Nguyễn Văn Huy K58 Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên PGS,TS. Lại Quốc Khánh
Khuyến khích Vũ Ngọc Phú K59 Những yếu tố chủ yếu tác động đến sự tái vũ trang của Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay TS. Trần Bách Hiếu
Khuyến khích Lương Khánh Trình K59 Xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam theo quan điểm của Đại hội Đảng lần thứ XII PGS,TS. Đinh Xuân Lý
   

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

ĐẠT GIẢI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Giải

Họ và tên Lớp Tên đề tài

GV hướng dẫn

Ba Nguyễn Kim Hoàng Anh Trần Thị Kim Anh K60 Nhiệm kỳ Tổng thống mới của Hoa Kỳ và tác động đến tình hình thế giới ThS. Nguyễn Thanh Tùng
Ba Nguyễn Đại Vũ K58 Sự phát triển của chính sách đối ngoại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2016 ThS. Phùng Chí Kiên
         

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây