Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ

Thứ hai - 11/12/2017 11:26
Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ
Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ

DANH MỤC LUẬN VĂN TẠI THƯ VIỆN KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

 
TT TÊN TÁC GIẢ TÊN LUẬN VĂN NĂM
1. Trần Phương Thúy Quan điểm HCM về vị trí của CM thuộc địa (1920 - 1980) 2005
2. Ng. T.Thanh Dung Phong cách tư duy HCM với việc XD đội ngũ CB lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay 2008
3. Ng. T. Kim Chi Những quan điểm của HCM về đạo đức CB, Đảng viên và vận dụng những quan điểm đó trong giai đoạn hiện nay 2008
4. Đặng T. Minh Phương Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, một giải pháp cb, khắc phục điểm nóng TB 2008
5. Đào Quốc Hiệp Tư tưởng HCM về giáo dục và vận dụng tư tưởng HCM về giáo dục trong tình hình hiện nay 2009
6. Trần Thùy Dương Quan hệ chính trị Trung  –  Nhật trong  bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế 2009
7. Vũ Thị Mỹ Hằng Nguyên tắc thống nhất phân công và phối hợp giữa các cơ quan quyền lực nhà nước VN hiện nay 2009
8. Nguyễn Cẩm Ngọc Tư tưởng HCM về văn hóa cầm quyền của ĐCSVN 2009
9. Phạm Xuân Nguyên Giải quyết điểm nóng khiếu kiện liên quan đất đai ở nông thôn đồng bằng bắc bộ trong thời kỳ CN hóa, hiện đại hóa 2009
10. Đào Thị Hạnh Ngân Xung đột XH trong việc giải quyết đất đai và nguy cơ phát sinh thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh Hà tây (HN ngày nay) 2009
11. Doãn Đức Hảo XD đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở trong giai đoạn hiện nay 2009
12. Lê Thị Hoài An Vai trò của báo chí VN trong giám sát quyền lực chính trị thời kỳ đổi mới 2009
13. Phạm Thị Hải Châu Tư tưởng HCM về phương thức khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong CMT8 năm 1945 2009
14. Kiều Thị Hồng Nhung Khuynh hướng thân dân trong tư tưởng chính trị của Minh Mệnh 2009
15. Đặng T. Thanh Hoa Đảm bảo an ninh nông thôn vùng đồng bằng sông hồng trước yêu cầu CN hóa, hiện đại hóa 2009
16. Nông Thị Ngọc Vai trò của TW hội phụ nữ VN trong công tác phòng chống HIV AIDS 2009
17. Đặng Thị Hòa Tư tưởng HCM về đào tạo CB và vận dụng vào điều kiện hiện nay 2009
18. Phạm Đức Tiến Vận dụng tư tưởng HCM về phát huy nhân tố con người trong nền KT thị trường định hướng XHCN 2010
19. Nguyễn Thanh Tùng Tư tưởng HCM về văn hóa mới trong thời kỳ 1945 - 1954 2010
20. Nguyễn T. Kim Dung HCM với cuộc vận động nông dân từ năm 1930 đến năm 1954 2011
21. Ngô Gia Thế Tư tưởng HCM về đoàn kết tôn giáo tại tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn hiện nay 2011
22. Hoàng Thị Thuận Tư tưởng HCM về xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ tri thức và sự vận dụng trong thời kỳ đổi mới 2011
23. Trần T. Hồng Trang Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay 2011
24. Nguyễn Đức Minh Giáo dục đạo đức cho sinh viên học viện Báo chí và Tuyên truyền theo tư tưởng HCM 2011
25. Nguyễn T. Thanh Huyền Vai trò của nhà nước với phát triển bền vững ở Việt Nam 2011
26. Lê Tuyết Mai Vai trò của Báo chí trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam 2011
27. Kiều Tô Hoài Tư tưởng HCM về công tác vận động quần chúng và việc vận dụng tư tươngt đó trong giai đoạn hiện nay 2011
28. Hoàng T. Như Quỳnh Vận dụng tư tưởng HCM về đạo đức cách mạng của thanh niên vào giáo dục 2011
29. Nguyễn Thị Hạnh Vận dụng tư tưởng HCM về xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CN hóa, hiện đại hóa đất nước 2012
30. Ngô Thị Thiết Giáo dục bồi dưỡng đạo đức cách mạng HCM cho thanh niên khối doanh nghiệpTW trong giai đoạn hiện nay 2012
31. Đỗ Thị Hạnh Vận dụng tư tưởng HCM về dân chủ vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở nông thôn tỉnh Thái Bình (1998-2010) 2012
32. Trần Thị Ngọc Vận dụng tư tưởng HCM vào việc thực hiện công tác đào tạo CB, công chức cấp xã tại tỉnh Thái Bình 2012
33. Tô Thị Oanh Vai trò của truyền thông đại chúng trong kiểm soát quyền lực nhà nước ở VN hiện nay 2012
34. Nguyễn Thị Nam Tư tưởng HCM về xây dựng lực lượng cách mạng trong tiến trình vận động khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 2012
35. Nguyễn Thị Tâm Vai trò của Phật giáo trong đời sống chính trị ở Việt Nam thời Lý – Trần (1009 - 1400) 2012
36. Phạm T Phương Hiền Đảm bảo tính cạnh tranh trong bầu cử Quốc hội ở VN hiện nay 2012
37. Vũ Thị Kiều Ly Vận dụng tư tưởng HCM về công tác CB trong việc xây dựng đội ngũ CB ở Huyện Từ liêm Hà nội hiện nay 2012
38. Lê Thị Yên Văn hóa ứng xử HCM với việc giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên học viện Báo chí – tuyên truyền 2012
39. Bùi Công Vĩ Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lãnh đạo công tác thu hút và sử dụng nhân tài 2012
40. Phạm Thị Bích Ngọc Vận dụng tư tưởng HCM về con người và chiến lược trồng người trong thời kỳ đẩy mạnh CN hóa, hiện đại hóa đất nước 1991 – 2011 2012
41. Lê Thùy Linh Hoạt động của chủ tịch HCM ở ATK trung ương những năm 1947 - 1954 2012
42. Đoàn Anh Phương Tư tưởng HCM về giải phóng phụ nữ và việc vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay 2012
43. Trần Thị Sợi Tư tưởng HCM với việc xây dựng nhà nước pháp quyển XHCN hiện nay 2012
44. Lê Quỳnh Mai Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị ở trường Chính trị tỉnh Bắc Giang dưới ánh sáng tư tưởng HCM 2012
45. Nguyễn Thị Liên Quan điểm HCM về phương pháp giáo dục với việc đổi mới phương pháp giáo dục đại học ở VN hiện nay 2012
46. Phạm Thị Minh Thư Hồ Chí Minh với công giáo 2012
47. Trương T Phương Hiền Kiện toàn hệ thống chính trị cấp xã nhằm tăng cường ổn định CT-XH ở nông thôn vùng đồng bằng sông hồng ….. 2012
48. Dương văn Ôn Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đoàn TN ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay 2012
49. Hoàng Ngọc Phương Thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta tại TP HCM 2012
50. Mai Thu Quyên Nâng cao vai trò của cán bộ chủ chốt cấp xã trong hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Hưng Yên 2012
51. Nguyễn Văn Danh Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tổ chức Đảng ở Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay 2013
52. Bùi Thị Oanh Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lễ hội ở tỉnh Hà Nam hiện nay 2013
53. Nguyễn Thị Lê Thảo Tư tưởng HCM về nhà nước của dân, do dân, vì dân với việc tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN VN hiện nay 2013
54. Lê Thanh Nghị Thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh 2013
55. Võ Thị Kim Hưng Xây dựng khối đoàn kết các dân tộc ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay theo Tư tưởng HCM 2013
56. Phùng Thế Chuyên Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp xã tại VN hiện nay 2013
57. Phạm Thị Hoa Vận dụng tư tưởng HCM về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân ở thị xã Sơn tây, TP Hà Nội hiện nay 2013
58. Phan Công Chính Hệ thống chính trị cơ sở với việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước tại tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay 2013
59. Trần Nam Phong Vận dụng tư tưởng HCM vào việc giáo dục cho học sinh THPT ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh hiện nay 2013
60. Nguyễn Đức Cương Đổi mới công tác tư tưởng trong bối cảnh bùng nổ thông tin (Khảo sát Hưng Yên 2006 - 2010) 2013
61. Quách Thị Hương Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới qua thực tiễn tỉnh Hưng Yên 2013
62. Ng.T. Lệ Quyên Vận dụng tư tưởng HCM về giáo dục đạo đức, lối sống cho TN ở trường CĐ - CN Vietronics  HP  hiện nay 2013
63. Nguyễn Đăng Hoàng Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị trong khối trường CĐ – QS trước tình hình mới 2013
64. Phan Thị Thúy Hợi Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Đức thọ từ 1999 đến nay, thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp 2013
65. Phạm Anh Đào Đảng bộ Bắc Giang lãnh đạo nông dân xây dựng nông thôn mới 2013
66. Nguyễn Phương Thúy Vận dụng tư tưởng HCM về văn hóa trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hmông ở SaPa, Lào cai 2013
67. Hoàng Trung Dũng Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 2013
68. Nguyễn Thị Son Xây dựng xã hội học tập trên cơ sở tiếp thu giá trị tư tưởng HCM về giáo dục 2013
69. Phạm T Thùy Dương Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nướctrong những năm đổi mới 2013
70. Lê Thị Dung Vận dụng tư tưởng HCM về công tác tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo ở Đồng Nai hiện nay 2013
71. Sơn Rót Tư tưởng HCM về công tác tôn giáo và thực hiện chính sách tôn giáo đối với đồng bào Khmer ở Trà Vinh trong sự nghiệp đổi mới 2013
72. Nguyễn Thị Nga Quyết định HCM về vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển đất nước giá trị lý luận và thực tiễn 2013
73. Nguyễn Thị Mai HCM với việc lãnh đạo và thể chế hóa tư tưởng quyền lực thuộc về nhân dân trong các hiến pháp VN 2013
74. Trịnh Trung Trứ Phát huy nguồn lực thanh niên ở thành phố Cần Thơ trong thời kỳ CN hóa, hiện đại hóa theo tư tưởng HCM 2013
75. Dương Ngọc Tấn Mối quan hệ giữa QH và chính phủ trong việc hoạch định chính sách thuế ở VN hiện nay 2013
76. Lê Thị Bích Ngọc Vận dụng quan điểm HCM về quan hệ VN – Lào trong sự nghiệp đổi mới ở VN hiện nay 2013
77. Huỳnh T Kim Quyên Vận dụng tư tưởng HCM về phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh 2013
78. Phạm Nam Anh Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở huyện Thạch Hà đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước hiện nay 2013
79. Vũ Tuấn Anh HCM với việc phát huy sức mạnh của báo chí trong đời sống chính trị 2013
80. Nguyễn Thị Bình Vận dụng quan điểm của HCM về xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân trong tình hình hiện nay 2013
81. Bùi T. Hoàng Oanh XD đội ngũ báo cáo viên cấp huyện đáp ứng yêu cầu mới (NC qua huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh) 2013
82. Đỗ Quốc Hưng XD đội ngũ Cb cơ sở người dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia vùng biên giới VN-TQ ở tỉnh Hà Giang 2013
83. Nguyễn Trọng Bình Kiểm soát quyền lực nhà nước trong thể chế nhà nước cộng hòa 2013
84. Nguyễn T. Thu Hạnh Vận dụng quan điểm kiểm soát quyền lực nhà nước của HCM trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở VN hiện nay 2013
85. Nguyễn Huy Hùng Đổi mới tổ chức và hoạt động của hội đồng nd tỉnh Hà Tĩnh 2013
86. Nguyễn Thị Thủy Xây dựng phẩm chất chính trị cho học viên cảnh sát vũ trang (Khảo sát tại trường Trung cấp cảnh sát vũ trang) 2013
87. Nguyễn Quang Hùng Hoạt động ngoại giao của chủ tịch  HCM giai đoạn tháng 8 năm 1945 đến 19 tháng 12 năm 1945 2013
88. Nguyễn Minh Đức Đổi mới phương thức tuyển chọn các chức danh lãnh đạo cấp sở, phòng ở Hà Tĩnh hiện nay 2013
89. Nguyễn Mạnh Quỳnh Tư tưởng HCM về kháng chiến toàn diện giai đoạn 1945 - 1954 2013
90. Nguyễn Hùng Sơn Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức tuyên giáo cấp huyện Hà tĩnh hiện nay 2013
91. Ng. T. Cẩm Hồng Vận dụng quan điểm HCM về mối quan hệ giữa phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn trong xây dựng đội CB – VC các trường chính trị. 2013
92. Phan Duy Vĩnh Vận dụng tư tưởng HCM về cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở tỉnh Hà Tĩnh 2013
93. Nguyễn Văn Huyên Đổi mới sự lãnh đạo của huyện ủy đối với chính quyền huyện (Thưch tế huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh) 2013
94. Đặng Quốc Vinh Khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của 1 số bộ phận cán bộ Đảng viên ở Hà Tĩnh hiện nay 2013
95. Nguyễn Xuân Bé Thực thi quyền lực của nhân dân trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở VN 2013
96. Đinh Xuân Hảo Hệ thống chính trị cơ sở trong hòa giải các tranh chấp đất đai ở TP Hà Tĩnh thực trạng và giải pháp 2013
97. Đinh Hữu Công Quản lý nhà nước về phát triển bền vững ở tỉnh Hà Tĩnh 2013
98. Nguyễn Cường Vận dụng tư tưởng HCM vè cán bộ vào việc nâng cao vai trò lãnh đạo của đội ngũ CB chủ chốt cấp cơ sở ở huyện Thạch Hà hiện nay 2013
99. Vũ Thị Nhung GD chủ nghĩa yêu nước cho sinh viên các trường dạy nghề trong thời kỳ đẩy mạnh CN hóa, hiện đại hóa ……… 2013
100. Ng.T. Thảo Nguyên Tư tưởng HCM về giáo dục và vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên , SV các trường ĐH tại TP HCM 2013
101. Phạm Minh Văn Giáo dục đạo đức cho học viên các trường Công an nhân dân theo tư tưởng HCM 2013
102. Bùi Thị Lệ Trinh Vận dụng tư tưởng HCM về Đảng cầm quyền trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Thời kỳ đổi mới từ năm 1986 - 2011) 2013
103. Đào thị Anh Nga Hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế ở Hà Tĩnh tù năm 2005 đến nay 2013
104. Lâm Ngọc Dũng Ngiê cứu xây dựng trưởng phòng, phó trưởng phòng ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương ở tỉnh Hà Tĩnh 2013
105. Bùi Nhân Sâm Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận tổ quốc Việt Nam (Qua nghiên cứu tại tỉnh Hà Tĩnh) 2013
106. Ng.T.Ngọc Trang Một số khía cạnh về triết lý giáo dục trong tư tưởng HCM 2013
107. Trần Quốc Bảo Sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, thị trấn đối với chính quyền cơ sở ở huyện Hương Khê trong giai đoạn hiện nay 2013
108. Lương Thị Bích Ngọc Giáo dục đạo đức cho sinh viên trường ĐH Kinh tế Công nghiệp hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2013
109. Trần T. Lệ Hằng Tư tưởng HCM về xây dựng đội ngũ tri thức và việc vận dụng xây dựng đội ngũ tri thức trong g/đ hiện nay 2013
110. Trần Bá Hiệp Giải quyết vấn đề phân tầng xã hội ở thành phố HCM hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2013
111. Dư Thị Luyến Công tác vận động nông dân ở tỉnh Hưng Yên dưới ánh sáng tư tưởng HCM từ năm 2005 - 2011 2014
112. Lê Thị Thu Phát huy vai trò của cán bộ nữ chủ chốt cấp phường ở Hà Nội hiện nay 2014
113. Trần Xuân Nguyên Tư tưởng của Khổng tử về con người chính trị 2014
114. Lâm Thị Kho Tư tưởng HCM về nguồn lực con người và phát huy nguồn lực con người ở thành phố Cần Thơ hiện nay. 2014
115. Vũ Đức Trình Nhận diện tự diễn biến, tự chuyển hóa ở Việt Nam hiện nay 2014
116. Nguyễn Đức Thạch Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp ngoài nhà nước trong bối cảnh KT thị trường, hội nhập quốc tế (Nghiên cứu thực tế ở Hà Tĩnh) 2014
117. Nguyễn Quyết Thắng Đảng bộ Hà Tĩnh thực hiện quyền làm chủ của nhân dân tron thời kỳ đẩy mạnh CN hóa, hiện đại hóa đất nước. 2014
118. Nguyễn Văn Thắng Truyền thông chính trị trong điều kiện toàn cầu hóa 2014
119. Phan Văn Trung Tác động của chính sách phát triển giao thông, nông thôn đến hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Hà Tĩnh từ năm 2006 đến nay. 2014
120. Trịnh Thị Thuy Vai trò của gia đình trong góp phần ổn định đời sống xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay 2014
121. Trần Thị Thanh Hòa Tư tưởng Phan Bội Châu về Đảng chính trị và mô hình nhà nước. 2014
122. Lê Anh Thi Vận dụng tư tưởng HCM vào việc phát huy vai trò của phụ nữ tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn hiện nay 2014
123. Nguyễn Thọ Yên Giáo dục đạo ddức cho đội ngũ CB QĐNDVN hiện nay theo tư tưởng HCM (NC 1 số đơn vị ở miền đông Nam Bộ) 2014
124. Ng. T. Hoàng Oanh Sự nghiệp báo chí HCM với vấn đề giải phóng dân tộc Việt Nam trước năm 1945 2014
125. Hà T. Việt Ánh Đổi mới phương thức lãnh đạo công tác TN của Đảng bộ Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay 2014
126. Lê Thanh Quân Tư tưởng chính trị của Hồ Quý Ly 2014
127. Vũ Thị Thu Hiền Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ở Đảng bộ thành phố HCM theo tư tưởng HCM giai đoạn hiện nay 2014
128. Trần Thị Bích Thủy Đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Hà Tĩnh thực trạng và giải pháp 2014
129. Ng.T. Hồng Phương Thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của báo chí ở Hà Tĩnh hiện nay 2014
130. Lê Thị Hoa Đổi mới hoạt động của tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu phát triển hiện nay ở Hà Tĩnh 2014
131. Trần T Thúy Hường Tư tưởng HCM về vai trò của dân chủ về việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện Thạch Hà - HT 2014
132. Lê Thị Hợp Vận dụng tư tưởng HCM trong việc giáo dục ý thức trách nhiệm XH cho sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật tại TP HCM trong giai đoạn hiện nay 2014
133. Nguyễn Thị Cúc Thực hiện chính sách, dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện nay 2014
134. Hồ.T. Hương Giang Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt thành phố Hà tĩnh hiện nay 2014
135. Lê Thị  Hảo Tư tưởng HCM về quyền của phụ nữ (Khảo sát trường hợp tỉnh Bà rịa  - Vũng tàu 1991 - 2011) 2014
136. Ng .T. Hương Lan Xây dựng ý thức công dân cho học sinh THPT trong điều kiện nhà nước pháp quyền XHCN ở VN hiện nay (NC thành phố Hà Tĩnh) 2014
137. Nguyễn Văn An Giải quyết khiếu nại hành chính với giữ ổn định chính trị xã hội ở Hà Tĩnh 2014
138. Hoàng Văn Chương Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Cẩm Xuyên – tỉnh Hà Tĩnh hiện nay 2014
139. Nguyễn Cảnh Thủy Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức trên lĩnh vực văn hóa ở Hà Tĩnh 2014
140. Phạm Trung Thành Công tác vận động trí thức trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh 2014
141. Lê Ngọc Việt Vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn hiện nay 2014
142. Thái Thị Hiền Hệ thống chính trị cơ sở ở huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh thực trạng và giải pháp 2014
143. Trần Quốc Đạt Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên trên địa bàn Hà Tĩnh 2014
144. Nguyễn Thái Hà Công tác tuyên giáo cho tỉnh Hà Tĩnh về chủ quyền biển đảo hiện nay, thực trạng và giải pháp 2014
145. Phạm Hồng Yến Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy các địa phương nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang – Hà Tĩnh 2014
146. Lê Văn Luân Đoàn thanh niên cộng sản HCM với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên từ thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh 2014
147. Nguyễn Mỹ Lệ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thực trạng và giải pháp 2014
148. Nguyễn Thị Lam Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh với việc thực thi quyền lực chính trị của nhân dân trong giai đoạn hiện nay 2014
149. Nguyễn Thị Hải Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, những giải pháp của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay 2014
150. Nguyễn Công Hải Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Hà Tĩnh (2009 - 2013) 2014
151. Nguyễn Thế Hoàn Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đoàn TNCS HCM tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ hội nhập kinh tế, quốc tế trong giai đoạn hiện nay 2014
152. Hà Văn Oanh Xây dựng tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CN hóa, hiện đại hóa đất nước từ thực tiễn ở tỉnh Hà Tĩnh 2014
153. Nguyễn Duy Ngân Công tác phát triển ĐV trong thanh niên trên địa bàn phường, xã ở thành phố Hà Tĩnh hiện nay 2014
154. Trần thị Thanh Hiền Công đoàn tuyên truyền giáo dục công nhân, viên chức, lao động trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN (nghiên cứu thực tế tại Hà Tĩnh) 2014
155. Lê Thị Hoa Chính sách thu hút và quản lý hoạt động vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của VN hiện nay (thực trạng vàgiải pháp) 2014
156. Nguyễn Thị Hà Tân Vận dụng tư tưởng HCM trong công tác vận động phụ nữ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay 2014
157. Lê Thị Yên Vận dụng nguyên tắc ngoại giao HCM trong bình thường hóa và phát triển quan hệ VN với Hoa Kỳ 2014
158. Nguyễn Thị Trang Chính quyền cơ sở trong việc bảo đảm và thực hiện quyền công dân ở Hà Nội 2014
159. Ngô Ngọc Hân Vận dụng tư tưởng HCM về CB tronh xây dựng đội ngũ CB đoàn cơ sở ở nông thôn Hà Tĩnh hiện nay 2014
160. Nguyễn Thị Hiền Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội VN khóa XII giai đoạn 2007 - 2011 2014
161. Nguyễn Trọng Luyện Vận dụng tư tưởng HCM để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay 2014
162. Nguyễn Thành Trung Phân bố ngân sách nhà nước dưới góc nhìn chính trị ở VN hiện nay 2014
163. Trần Văn Trường Vai trò của nhà nước trong xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay 2014
164. Nguyễn Thị Thủy Vận dụng tưu tưởng phong cách ngoại giao HCM vào hoạt động ngoại giao văn hóa trong giai đoạn hiện nay 2014
165. Hoàng T. Thúy Hà Tư tưởng HCM về pháp quyền với việc nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật ở VN hiện nay 2014
166. Nguyễn Văn Kiên Tư tưởng HCM về CB quản lý với việc đào tạo CB quản lý ngành giáo dục tỉnh Bà rịa – Vũng tàu trong giai đoạn hiện nay 2014
167. Ng.T.Thanh Huyền Tác động xã hội của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong trường THPT (khảo sát 1 số trường ở huyện Chương Mỹ) 2014
168. Bùi Thị Thu Thảo Văn hóa chính trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Nam Định 2014
169. Đinh Thị Hiền Vận dụng nguyên tắc ĐĐK của HCM trong việc giải quyết mối quan hệ giữa cộng đồng các dân tộc tỉnh TN hiện nay. 2014
170. Ng. Thị Tuyết Nhung Tư tưởng chính trị của John Stuart Mill 2014
171. Ng. Thị Minh Nguyệt Tư tưởng HCM về vai trò của đạo đức đối với ĐCS cầm quyền và vận dụng trong giai đoạn hiện nay 2014
172. Trần Kim Hoàng Tư tưởng HCM về lãnh đạo công tác tư tưởng, giá trị lý luận và thực tiễn 2014
173. Nguyễn Thị Nga Công tác vận động nông dân xd nông thôn mới của Đảng bộ huyện Hiệp Hòa. Thực trạng và một số kiến nghị 2014
174. Nguyễn Ngọc Điệp Sự chuyển biến trong tư tưởng chính trị của Phan Bội Châu trước năm 1925 2014
175. Trần Văn Năng Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay 2014
176. Nguyễn Thu Hiền Vận dụng tư tưởng dân chủ của HCM vào nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 2014
177. Trần Thị Diệu Linh Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ở tỉnh Thái Nguyên 2014
178. Đoàn Thế Mạnh Nhóm lợi ích trong chính trị Mỹ hiện nay 2014
179. Cù Văn Trung Chính sách đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay 2014
180. Phan Duy Anh Triết lý chính trị HCM cơ sở hình thành và nội dung cơ bản 2014
181. Nguyễn Thị Trang Chính quyền cơ sở trong việc bảo đảm và thực hiện quyền công dân ở Hà Nội 2014
182. Lê Cảnh Thuận Tranh chấp chủ quyền biển đông hiện nay thực trạng và những xu hướng 2014
183. Hoàng Diệu Thảo Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và vấn đề an ninh môi trường ở VN hiện nay 2014
184. Nguyễn Lưu Khánh Nguyên nhân mất nước của triều Nguyễn và bài học với vấn đề bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay 2014
185. Vũ Thị Mai Sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay 2014
186. Nguyễn Kim Tuấn Tư tưởng HCM về mối quan hệ giữa Đảng với nông dân 2014
187. Nguyễn Văn Kiên Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay 2014
188. Nguyễn Xuân Trường Đảng bộ Tỉnh Đồng Nai lãnh đạo phát triển công nghiệp giai đoạn 2001 – 2013 và định hướng đến năm 2020 2014
189. Phạm Văn Tám Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ chủ chốt tỉnh Bến Tre, thực trạng và giải pháp 2014
190. Ngô Thị Phương Hoa Giữ vững ổn định chính trị xã hội ở các tỉnh biên giới phía bắc nước ta 2015
191. Lê Thị Vân Sơn Vận dụng tư tưởng HCM về tôn giáo để giải quyết vấn đề đạo tin lành từ năm 2001 đến nay 2015
192. Kiều Thị Yên Tư tưởng HCM về phòng, chống tham ô và sự vận dụng của ĐCS Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 2015
193. Phạm Đức Nghĩa Nguyên tắc ứng xử ngoại giao của HCM và sự vận dụng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam giai đoạn hiện nay 2015
194. Hà Đức Nam Vận dụng tư tưởng HCM về ngoại giao trong quan hệ VN – Nhật bản những năm đầu TK XXI 2015
195. Trần Thanh Bình Mối quan hệ giữa vua và quan trong tư tưởng chính trị của Hàn Phi 2015
196. Nguyễn Thị Mây Bước đầu tìm hiểu văn hóa chính trị của HCM và vận dụng vào thực tiễn đổi mới của nước ta hiện nay 2015
197. Lê Thị Hòa Vận dụng tư tưởng HCM để xây dựng con người VN thời kỳ đẩy mạnh CN hóa, hiện đại hóa 2015
198. Đỗ Tiến Dũng Các Đảng chính trị ở Anh, Pháp, Mỹ sự tương đồng và khác biệt 2015
199. Phạm Thế Dân Thực hiện phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc tỉnh Ninh Bình 2015
200. Nguyễn Văn Nguyên Phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến của HCM và sự vận dụng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển VN ở biển đông hiện nay 2015
201. Trịnh Tố Anh Giáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học Hồng Đức Tỉnh Thanh hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2015
202. Lại Duy Cường Vận dụng tư tưởng ngoại giao HCM trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia hiện nay 2015
203. Vũ Thị Minh Nguyệt Quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vai trò của doanh nghiệp nhà nước 2015
204. Nguyễn Thị Mai Lan Công tác tư tưởng của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường ĐH KHXH&NVHN thực trạng và giải pháp 2015
205. Khổng Thị Ngọc Mai Tư tưởng HCM về đạo đức nhà báo và vận dụng vào giáo dục sinh viên ngành báo chí ở VN hiện nay 2015
206. Nguyễn Kiều Oanh Quan hệ chính trị an ninh Nhật – Mỹ trong bối cảnh Châu Á hiện nay 2015
207. Trần Văn Bảy Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh ở Quận Hà đông từ năm 2010 - 2015 2015
208. Phạm Thu Hà Tư tưởng HCM về giáo dục và ý nghĩa trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục VN hiện nay 2015
209. Vũ Việt Đức Thực trạng và những vấn đề đặt ra của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên 2015
210. Nguyễn Thanh Hải Chính sách của VN đối với ASEAN từ năm 2006 đến nay 2015
211. Hoàng Trọng Ngọc Đổi mới quản lý giáo dục đại học Việt Nam hiện nay 2015
212. Đỗ Thị Hà Giáo dục lối sống cho học viên trường cao đẳng Cảnh sát nhân dân I hiện nay theo tư tưởng HCM 2015
213. Nguyễn Văn Bắc Vấn đề tự do tôn giáo trong quan hệ chính trị quốc tế hiện nay 2015
214. Nguyễn Thị Cảnh Vận dụng quan điểm của HCM vào việc thực hiện quyền trẻ em ở VN hiện nay 2015
215. Đinh Trung Kiên Vị thế chính trị của ASEAN ở khu vực Đông Á từ năm 1997 đến nay 2015
216. Ngô.T.Huyền Trang Thực hành dân chủ trong giáo dục ở nhà trường đại học VN hiện nay theo tư tưởng HCM 2015
217. Ng Phan Huy Khôi Nhân vật chính trị Phạm Quỳnh mâu thuẫn trong thống nhất 2016
218. Phùng Chí Kiên Tác động của quan hệ chính trị QT giai đoạn 1945 – 1946 đến công cuộc giành và giữ chính quyền VN 2016
219. Hoàng Quốc Ca Quan hệ an ninh, chính trị Nhật Bản – Mỹ giai đoạn 2001- 2014 2016
220. Đoàn Việt Hải Bộ máy nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ năm 1975 đến 2014 2016
221. Nguyễn Hải Đoàn Tham nhũng trong giáo dục cấp phổ thông ở Việt Nam hiện nay, thực trạng và những giải pháp 2016
222. Trần Thanh Bình Vai trò của nhà nước trong cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam hiện nay 2016
223. Hoàng Văn Sơn Nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia cho nhân dân tỉnh Lạng Sơn theo tư tưởng HCM 2016
224. Cao Huy Hiệp Vấn đề biến động trong chiến lược xoay trục Châu Á của Mỹ 2016
225. Thạch T. Mai Hương Đảng bộ huyện Lâm Thao Phú Thọ phát huy vai trò của phụ nữ hiện nay theo tư tưởng HCM 2016
226. Nguyễn Thị Nhung Hồi giáo trong biến đổi chính trị ở Bắc Phi và Trung đông từ mùa xuân ARAB dến nay 2016
227. Phạm Thị Ngọc An Tư tưởng HCM về nâng cao tinh thần trách nhiệm của CB, Đàgr viên và vận dụng trong giai đoạn hiện nay 2016
228. Nguyễn Thị Hòa Các yếu tố tác động tới năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở tỉnh Yên Bái hiện nay 2016
229. Đỗ Thị Thu Ngân Quyền làm chủ của nhân dân trong hệ thống sắc lệnh nước VN dân chủ cộng hòa giai đoạn 1945 - 1946 2016
230. Nguyễn Bá Phúc Tranh chấp trên biển đông dưới góc nhìn chính trị 2016
231. Đậu Trọng Hảo Nâng cao hiệu quả thực thi pháp lệnh, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện yên Thành tỉnh Nghệ An 2016
232. Nguyễn Duy Quý Chính sách nhân tài ở thành phố Đà Nẵng từ năm 1997 đến nay 2016
233. Ng.T. Huyền Trang So sánh hoạt động của Đảng dân chủ và Đảng cộng hòa trong hệ thống chính trị Mỹ từ năm 2001 đến nay 2016
234. Nguyễn Duy Chiến Khoán hộ của tỉnh Vĩnh Phúc những năm 60của TK XX (phân tích dưới góc độ quan hệ chính trị với kinh tế) 2016
235. Chu Văn Liểu Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số ở tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn hiện nay 2016
236. Nguyễn Việt Hùng Vận dụng tư tưởng HCM về phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự hiện nay 2016
237. Ng.T. Nguyên Ngọc Hệ thống chính trị cơ sở và công tác tôn giáo (Khảo sát ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) 2017
238. Vũ Quốc Cường Xây dựng văn hóa chính trị của sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền hiện nay 2017
239. Nguyễn Thị Huệ Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong công tác dồn điền dồn thửa ở tỉnh Hải dương giai đoạn hiện nay 2017
240. Lê Minh Hòa Hoàn thiện tổ chức và đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị thành phố Tuyên Quang hiện nay 2017
241. Đỗ Thị Thu Hằng Những đóng góp và hạn chế trong chính sách đào tạo và sử dụng quan lại của Lê Thánh Tông 2017
242. Nguyễn Mậu Minh Nâng cao năng lực hoạt động các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay 2017
243. Nguyễn Thị Lan Giáo dục tấm gương tuổi trẻ thành phố HCM cho thanh niên tỉnh Bắc Giang hiện nay 2017
244. Đào Phương Châm Vận dụng giá trị nhân văn trong tư tưởng chiến tranh nhân dân của HCM vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc ta hiện nay 2017
245. Nguyễn Thị Hoài Yên Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Tuyên Quang hiện nay 2017
246. Hoàng Hà Nâng cao nhận thức chính trị của đội ngũ giáo viên bậc trung học ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 2017
247. Hà Tiến Linh Giáo dục tư tưởng HCM về phong cách con người CAND cho sinh viên học viện an ninh nhân dân hiện nay 2017
248. Dương Thị Hậu Phát huy vai trò của đội ngũ tri thức tỉnh Bắc Giang hiện nay theo tư tưởng HCM 2017
249. Nguyễn Thị Mai Hiệu quả thực thi pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn nông thôn tỉnh Hải dương 2017
250. Nguyễn Xuân Phúc Hệ thống chính trị cấp cơ sở ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La thực trạng và giải pháp 2017
251. Nguyễn Bảo Châu Dân chủ Châu Á trong tư tưởng chính trị Lý Quang Diệu 2017
252. Vũ Quỳnh Anh Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ diện ban thường vụ huyện ủy quản lý thuộc huyện ven đô đang trong quá trình đô thị hóa (Nghiên cứu tại huyện Thanh trì thành phố Hà Nội) 2017
253. Nguyễn Khánh Ngân Tư tưởng HCM về nhân tài nội dung và giá trị 2018
254. Ng.T. Phương Thảo Chính sách của Mỹ với Châu Á Thái Bình Dương từ năm 2009 - 2016 2018
255. Nguyễn Thị Hương Đổi mới hoạt động hệ thống chính trị cấp cơ sở ở huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay 2018
256. Nguyễn Thị Phúc Vận dụng quan điểm HCM về đời sống mới trong xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang hiện nay 2018
257. Nguyễn Thị Hiên Giáo dục tinh thần lập nghiệp cho thanh niên VN hiện nay theo tư tưởng HCM 2018
258. Đỗ Thị Nhung Phòng chống suy thoái đạo đức của cán bộ, Đảng viên hiện nay theo tư tưởng HCM 2018
259. Trương T. Thu Hà Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở tỉnh Quảng Bình hiện nay theo tư tưởng HCM 2019
260. Nguyễn Như Quảng Mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay theo tư tưởng HCM 2019
261. Nguyễn Thế Nam Về những đặc trưng cơ bản của nhà nước kiến tạo phát triển 2019
262. Khổng Thị An Quan điểm của chủ tịch HCM về xây dựng nhà nước liêm khiết ở VN 2019
263. Vương Thúy Mai Giáo dục lý luận chính trị ở trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện của thành phố HN hiện nay 2019
264. Nguyễn Thị Hà Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện nay 2019
265. Nguyễn Thị Lý Vận dụng phương pháp giáo dục của HCM ở trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam hiện nay 2019
266. Nguyễn Văn Trung Cạnh tranh quyền lực giữa TQ và Hoa Kỳ tại biển Đông từ năm 2009 đến 2016 2019
267. Nguyễn Hữu Sơn Hoạt động của hệ thống chính trị huyện Thạch Thất – Hà Nội từ năm 2008 đến 2016 2019
268. Nông Thùy Dung Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn trong phát triển KT ở địa phương hiện nay 2019
269. Phan Tăng Tuấn Tư tưởng HCM về ĐCSVN cầm quyền thời kỳ 1945 - 1954 2019
270. Nguyễn Đình Tuân Dấu ấn Tập Cận Bình qua hệ thống nhất đới,  nhất lộ 2019
271. Nguyễn Bá Thanh Phát huy vai trò của nhân dân trong việc thực hiện chính sách kinh tế biển ở huyện Tĩnh gia, Thanh hóa 2019
272. Lê Thị Mỹ Duyên Phương thức lãnh đạo của Đảng, đối với quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam hiện nay 2019
273. Đỗ Quỳnh Liên Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp cơ sở của huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang hiện nay 2019
274. Bùi Minh Hưng Vấn đề tái vũ trangNB cơ sở pháp lý và cơ sở quan hệ quốc tế 2019
275. Cầm Thu Huyền Hồ Chí Minh với quan hệ Việt Nam – Hoa kỳ giai đoạn 1911 - 1946 2019
276. Nguyễn Thị Linh Vấn đề bình đẳng giới trong chính trị ở VN giai đoạn 1986 đến nay 2019
277. Nguyễn Văn Bắc Chất lượng công tác tuyên truyền của Đảng bộ huyện Thường tín hiện nay 2019
278. EOM JI YUN Present local government …. 2019
279. Lê Thị Hải Hà Phương thức hoạt động của đoàn thanh niên công sản HCM hiện nay 2019
280. Nguyễn Đại Vũ XD hệ thống chính trị VN theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - NC trường hợp huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 2019
281. Sùng Seo Sỉ Đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay 2019
282. Hà Thị Vân Hòa Nhà chính trị HCM những phẩm chất cơ bản 2019
283. Nguyễn Hải Đăng Vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước hiện nay 2020
284. Nguyễn Hùng Sơn Quan hệ Việt Nam – Hoa kỳ trên lĩnh vực an ninh chính trị từ 2016 đến nay 2020
                 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây